Our instructors

Barbara Marić

Barbara Marić, doktorandica iz područja temeljnih medicinskih znanosti, trenutno pohađa doktorski studij ”Molekularne bioznanosti” gdje je usmjerena na modul biomedicina. Završila je redovni integrirani diplomski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademsku titulu magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Licencu stječe nakon godinu dana pripravničkog staža u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku…

Mataić Ana

Ana Mataić, dr. med., rođena je 11. prosinca 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje zavšava osnovnu školu i opću gimnaziju, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirala je 2009. god. Obavezni pripravnički liječnički staž u trajanju od godinu dana odrađuje u KBC Rijeka. Nakon toga polaže državni ispit i zapošljava se kao liječnik obiteljske…

Bogdanić Darija

Darija Bogdanić, dr. med., diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog staža počinje raditi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije. Trenutno radi kao liječnik na specijalizaciji iz transfuzijske medicine u KBC Zagreb. Tijekom specijalizacije nastavila je s daljnjim usavršavanjem pa tako trenutno pohađa doktorski studij Molekularne bioznanosti Sveučilišta u…

Škrobo Tea

Škrobo Tea rođena je u Puli, gdje je završila opću gimnaziju. Medicinski fakultet u Rijeci upisala je akademske godine 2011./2012., a diplomirala 2017. godine. Tijekom studija sudjelovala je u studenstkim razmjenama u Belgiji i Latviji.  Nakon završetka studija odradila je pripravnički staž u KBC-u Zagreb, a poslije staža radila je kao liječnica u Odsjeku za…

Vuletić Marko

Dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije, rođen je 5. listopada 1987. godine u Sisku, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Upisuje dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. gdje je diplomirao 2012. godine kao najbolji student u generaciji s prosjekom ocjena 4,84. Dobitnik je Rektorove nagrade za izvorni znanstveni…

Vladić Anđa

Vladić Anđa, prof. fizike i kemije, osnovnu i srednju školu završila je u Tomislavgradu. Nakon toga upisuje Prirodoslovno -matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer fizika – kemija, a diplomirala 1996. godine. Kratko vrijeme radila je u osnovnoj školi, a većinu radnog vijeka provodi u XII. gimnaziji, Zagreb kao profesor navedenih predmeta. Redovito se stručno i…

Join our team

Become an instructor & share your experience!

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpe dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Amet isum consectetur elit? Ut  lorem dolor elit tellus! Ipsum luctus nec ullamcorper mattis amet.

Lorem ipsum dolor sit amet elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar.

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Sit amet consectetur adipiscing elit. Ut elit mattis, pulvinar dapibus leo dolor.