Our instructors

Sanja Husedžinović

Sanja Husedžinović, univ. mag. med. dent., spec. oralne kirurgije, nakon završene opće gimnazije u Zagrebu, 2001. godine upisuje Stomatološki fakultet na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine na temu “Anafilaktička reakcija na lokalne anestetike”. Po završetku visokog obrazovanja godinu dana je stažirala u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Zagrebu. Godine 2009. upisuje poslijediplomski sveučilišni…

Zrinka Pukljak

Zrinka Pukljak, prof. viši je predavač na Katedri za zdravstvenu psihologiju Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija na nekoliko dodiplomskih i diplomskim studija: Zdravstvena psihologija, Komunikacijske vještine, Upravljanje stresom, Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacija, Odabrane teme iz psihologije i Pozitivna psihologija. Koautorica je udžbenika „Komunikacijske vještine u zdravstvu“  i  „Priručnika za vježbe iz komunikacijskih…

Ksenija Hadrović

Ksenija Hadrović završila je 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij Latinskoga jezika i rimske književnosti i studij Komparativne književnosti. Od 1998. radi kao profesorica Latinskoga jezika u Zdravstvenom učilištu u Zagrebu, a od  uvođenja smjera dentalnog asistenta/asistentice i kao profesorica Latinskoga jezika u medicini. Recenzentica je udžbenika za dvogodišnje učenje Latinskoga jezika u zdravstvenim školama Elementa…

Matija Herjavić

Matija Herjavić magistar edukacije povijesti i geografije, završio je Osnovnu školu Sesvete te Gimnaziju Sesvete i 2019. godine Filozofski fakultet u Zagrebu. Od 2019. zaposlen je u Srednjoj školi Jelkovec kao nastavnik geografije na puno radno vrijeme sa završenim stručnim ispitom. Uz rad u nastavi angažiran je i kao ispitni koordinator za državnu maturu u…

Mia Bolf

Mia Bolf magistra je pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te stručna suradnica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U svom petogodišnjem radu, iskustvo je stjecala na svim razinama obrazovanja, a najduže u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Do sada je radila u nekoliko različitih dječjih vrtića. U profesionalnom razvoju prepoznala je važnost…

Vesna Herceg-Čavrak

Doc. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak, prim. dr. med., prof. v.š., specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijski kardiolog, do 2022. godine voditeljica Kardiološkog odjela Klinike za dječje bolesti Zagreb. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz neonatologije i perinatologije, a potom i  kardiovaskularnih bolesti završila je  na istom fakultetu. Godine 2003. obranila je  magistarski rad,…

Join our team

Become an instructor & share your experience!

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpe dolor sit amet, consectetur adipiscing.

Amet isum consectetur elit? Ut  lorem dolor elit tellus! Ipsum luctus nec ullamcorper mattis amet.

Lorem ipsum dolor sit amet elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis pulvinar.

Ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Sit amet consectetur adipiscing elit. Ut elit mattis, pulvinar dapibus leo dolor.