Herceg-Čavrak Vesna

Vesna Herceg Cavrak

Doc. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak, prim. dr. med., prof. v.š., specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijski kardiolog, do 2022. godine voditeljica Kardiološkog odjela Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz neonatologije i perinatologije, a potom i  kardiovaskularnih bolesti završila je  na istom fakultetu. Godine 2003. obranila je  magistarski rad, a 2012. doktorski rad. Završila je pecijalizaciju iz pedijatrije i užu specijalizaciju iz dječje kardiologije te stekla naslov primarijus. Na stručnom usvršavanju iz pedijatrijske kardiologije boravila je u LKH -Graz , i Cinncinati Children’s Hospital.

Od 2018. godine je u statusu naslovnog docenta na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku te profesor pedijatrije u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka, smjernica, sažetaka i poglavlja u knjigama. Pozvani je predavač na brojnim domaćim i inozemnim kongresima. Dopredsjednica je Hrvatskog društva za hipertenziju, članica je Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju, Europskog kardiološkog društva i Europskog pedijatrijskog kardiološkog društva (AEPCC) u kojemu je na čelu radne skupine za Sportsku kardiologiju, tjelesnu aktivnost i prevenciju.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Anatomija i fiziologija 

          ✔Medicinska mikrobiologija