Radić Kristina

Kristina Radic

 Dr. sc. Kristina Radić, mag. pharm. osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Vrgorcu i diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (FBF) 2015. godine. Tijekom studija bila je demonstrator na vježbama iz kolegija „Biološka kemija“, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju FBF-a, a u sklopu ERASMUS programa je boravila 6 mjeseci na Zavodu za biokemijske znanosti „A. Rossi Fanelli“ Sveučilišta „La Sapienza“ (Rim, Italija) gdje je pod mentorstvom prof. Paola Sartija i prof. Jerke Dumić izradila diplomski rad. 2016. godine se zapošljava na radno mjesto asistentice na Zavodu za kemiju prehrane FBF-a, a 2022. godine nastavlja svoju karijeru na istom Zavodu kao poslijedoktorand. Poslijediplomski studij „Farmaceutsko biokemijske znanosti“ upisala je 2016. godine, a akademski stupanj doktorice znanosti stekla je u srpnju 2021. godine obranom doktorskog rada „Biodostupnost, permeabilnost i antioksidacijska aktivnost nutraceutika iz komine masline“ pod mentorstvom prof. Dubravke Vitali Čepo. U rujnu 2021. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija, grana farmacija.

Dr.sc. Kristina Radić, mag. pharm. je objavila 8 znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u bazi Web of Scienece Core Collection (WoSCC), aktivno je sudjelovala sa 22 posterske i usmene prezentacije na međunarodnim i domaćim skupovima i jednim pozvanim predavanjem. Dobitnica je nagrade za najbolje postersko izlaganje na ˝17th World Congress on Nutrition and Food Chemistry˝ održanom u Londonu (Velika Britanija) 2018. godine. Sudjelovala je kao članica organizacijskih odbora dvaju znanstvenih skupova te u programima popularizacije znanosti.

Dr.sc. Kristina Radić, mag. pharm. je suradnica na 5 kolegija: „Fiziološki i biokemijski aspekti prehrane“, „Biokemija prehrane“, „Dijetoterapija“, „Nutrition Therapy“ i „Klimatske promjene i zdravlje“ za studente Studija farmacija i Studija medicinska biokemija FBF-a. Koautorica je fakultetskog udžbenika „Dijetoterapija – praktikum“ i „Kratkog vodiča za održive laboratorije“. Usavršavala se u domaćim i inozemnim institucijama u području kromatografskih analitičkih tehnika i in vitro metoda za istraživanje biodostupnosti nutraceutika. Od 2017. do danas bila je suradnica na 3 znanstveno-istraživačka projekta. Od 2021. je članica Vijeća biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu. Govori i piše engleski i talijanski jezik.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Uvod u laboratorijski rad

          ✔ Kemija prehrane

         ✔ Prirodna ljekovita sredstva