Barošević Maja

Maja Barosevic_3

Maja Barošević, mag. med. techn., glavna je sestra Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2011. godine. Rođena je 1970. godine u Vukovaru, srednju medicinsku školu završila je 1989. U Osijeku, iste godine započinje rad u Klinici za infektološke bolesti „Fran Mihaljević“ i specijalizira se za njegu imunokompromitiranih bolesnika, gdje radi do 1995., kada započinje rad na Klinici za stomatologiju, Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Održala je brojna predavanja u sklopu tečajeva trajne edukacije dentalnih asistenata te sudjelovala u više radnih tečajeva trajne edukacije doktora dentalne medicine. Godine 2020. diplomirala je na Medicinskom fakultetu i postala magistra sestrinstva.