Simić Tamara

Tamara Simic

Tamara Simić nakon završene II. Opće gimnazije upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pri završetku magisterija 2013. godine zapošljava se u agenciji Horvat turizam d.o.o. Uz stalno usavršavanje dodatno završava „Mini MBA in Digital Business Transformation“ na Visokom učilištu Algebra. U agenciji Horvat turizam d.o.o. odgovorna za organizaciju i provedbu poslovnih startegija, planova i procedura. Sudjeluje u organizaciji i provedbi aktivnosti branda Skipper4you.com u nautičkom turizmu. Sa Učilištem Ambitio sudjeluje na programu osposobljavanje za poslove domaćina brodice i jahte.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program osposobljavanja za poslove domaćina brodice i jahte

✔ Osnovni poslovi domaćina brodice i jahte