Bagarić Mihovil

MIhovil Bagaric

Mihovil Bagarić završio je osnovnu školu i Gimnaziju Lucijan Vranjanin. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je akademske godine 2011./2012. godine, a diplomirao je 2017. godine. Nakon završetka studija odradio je pripravnički staž u KBC-u Sestre Milosrdnice, a poslije staža godinu dana radio je kao liječnik opće prakse. Godine 2019. započeo je sa specijalizacijom iz psihijatrije u Klinici za psihijatriju Vrapče gdje i danas radi. Tijekom specijalizacije nastavio je s daljnjim usavršavanjem pa tako trenutačno pohađa poslijediplomski specijalistički studij iz psihijatrije te sudjeluje na stručnim kongresima. Autor je više znanstvenih članaka i posterskih priopćenja.

Član je Hrvatske liječničke komore (HLK), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) i Hrvatskog psihijatrijskog društva (HPD).

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Anatomija i fiziologija

          ✔ Osnove zdravstvene struke