Ječminek Blaženka

Blazenka Jecminek1

Blaženka Ječminek nakon završene gimnazije u Bjelovaru upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 1982. godine i stekla zvanje diplomirani inženjer matematike – praktična matematika i informatika. Ubrzo završava i Program dopunskog pedagoško – psihološkog obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu čime stječe potrebne kvalifikacije za rad u nastavi. Od 1983. godine radi kao profesor matematike u srednjoj školi, a 2001. godine postaje ravnateljica XII. gimnazije u Zagrebu. Posao ravnatelja obavlja punih 21 godinu.

Dugogodišnjim radom na poslovima profesora i ravnatelja razvila je dobre komunikacijske i organizacijske vještine. Ima bogato iskustvo sudjelovanja i koordiniranja u provedbi niza projekata (Poduzetničko učenje – ISCED 3, Financije i tržište, „e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola“, Matematika između realnog i virtualnog, Meria itd.).

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Matematika

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Matematika