Matković Bojan

Slika Bojan_Matković

Prof. dr. sc. Bojan Matković redoviti je profesor u trajnom zvanju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon završetka studija na tadašnjem Fakultetu za fizičku kulturu, danas Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 1978. godine, svoje prvo radno iskustvo stječe kao asistent na istoimenom fakultetu na kojem ostaje cijeli svoj radni vijek na brojnim funkcijama. Nakon završetka magistarskog i doktorskog studija 1992. stječe zvanje docenta. Od 1978. godine do danas radio je kao Voditelj i predavač na tečajevima za učitelje skijanja te kao voditelj i predavač na Studiju za trenere alpskog skijanja pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

Tijekom 1996. godine radio je kao izvanredni profesor, a potom od 1997. do 2001. obnašao je dužnost dekana. Od 2002. godine bio je redoviti profesor, a od 2010. godine je redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 1994. godine do danas nositelj je Katedre za alpsko skijanje i skijaško trčanje.

Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz alpskog skijanja, izlagač na znanstvenim i stručnim kongresima u zemlji i inozemstvu te sudionik brojnim svjetskih okupljanja sportskih trenera. Tijekom svojeg rada sudjelovao je na brojnim stručnim usavršavanjima iz područja obrazovanja, upravljanja u području sporta, skijanja i dr. Tijekom 1995. i 1996. godine bio je autor emisije Hrvatska škola skijanja HTV-a. Dobitnik je državne nagrade Franjo Bučar za posebna postignuća u sportu u 2000. godini.

Autor je pet knjiga od kojih su tri sveučilišna udžbenika Naučimo skijati (1989.), Skijajte s nama (1996.), Skijajmo zajedno (2004.) i dvije knjige u kategoriji sveučilišnih priručnika Skijaška tehnika carving (2015.) i Sportovi na snijegu (2019.).

U Učilištu Ambitio sudjeluje na programu osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog skijanja kao posebni savjetnik za potrebe provođenja programa osposobljavanja, predsjednik – voditelj Povjerenstva za procjenu stručnih znanja kandidata i Povjerenstva za završnu provjeru znanja te kao predavač stručnog dijela programa.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program osposobljavanja za poslove instruktora  rekreativnog skijanja

✔ Osnovna tehnika rekreativnog skijanja

✔ Osnove metodike rekreativnog bavljenja sportom i metodike podučavanja rekreativnog skijanja