Medak Marcel

Marcel Medak

Marcel Medak, ravnatelj Bizovačkih toplica, predsjednik Zajednice zdravstvenog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori

Osnovnu i srednju ekonomsku školu završio je u Pločama, nakon čega upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu, kojeg završava 1996. godine i stječe zvanje magistra kineziologije uz prosječnu ocjenu tijekom studiranja 4,16.

Sudionik je Domovinskog rata kao dragovoljac domovinskog rata 1991. kao pripadnik ZNG satnija Ploče. Od 1996. do 2002. godine živio je u Pločama i radio kao profesor tjelesnog odgoja i voditelj fitness kluba, nakon čega se seli u Daruvar s obitelji.

Oženjen je i otac dvoje djece.

U Daruvaru je radio u Pučkom otvorenom učilištu kao predstojnik Hrvatskog doma od listopada 2002. godine do lipnja 2007. godine, nakon čega je bio 2 godine direktor „DARUC“ d.o.o. tvrtke u 100% vlasništvu grada Daruvara.

Od 2009. do 2017. godine bio je ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Daruvarske toplice“.  Tijekom 8 godina rada na mjestu ravnatelja stekao je dragocjena praktična i teorijska iskustva iz najrazličitijih područja koja su potrebna za kvalitetno vođenje zdravstvene ustanove. Od 2017. godine imenovan je ravnateljem Bizovačkih toplica.

Od travnja 2011. godine imenovan je predsjednikom Zajednice za zdravstveni turizam pri HGK. Kroz rad Zajednice za zdravstveni turizam spoznao je osnove problematike i ogromni potencijal zdravstvenog turizma u RH.

Član je sabora Hrvatske turističke zajednice ispred Bjelovarsko-bilogorske županije od 2012. godine. Aktivno sudjeluje u radu UPUZ (Udruga poslodavaca u zdravstvu) kao i UPUHH (Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske) te je tajnik Klastera termi RH osnovane u ministarstvu zdravlja u srpnju 2015. godine.

Od svibnja 2016. godine postaje član Turističkog vijeća HTZ-a zadužen za područje središnjeg i istočnog dijela kontinentalne Hrvatske i posebne oblike turizma.

Na međunarodnom planu je član izvršnog odbora EHTTA (European Historical Termal Town Association) udruge europskih povijesnih termalnih gradova sa sjedištem u Brusellu.

Dodatno se usavršavao na interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Zdravstveni turizam“ u Opatiji  od studenog 2012. godine, te je u studenom 2015. godine  stekao zvanje sveučilišnog  specijaliste zdravstvenog turizma ( univ. spec. oec.).

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za voditelja/icu u zdravstvenom turizmu

✔ Lječilišni aspekti i rizici u zdravstvenom turizmu