Lux Marina

Marina Lux

Marina Lux rođena je u Zagrebu. Ondje je završila osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku XV. gimnaziju. Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, smjer Farmacija, diplomirala je 2010. godine. Nakon završenog pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, sljedećih nekoliko godina karijeru nastavlja u javnom ljekarništvu, prvo kao magistra farmacije, a potom i kao voditeljica ljekarne. Željna novih izazova i znanja, profesionalni razvoj nastavlja u području registracije lijekova u farmaceutskoj industriji gdje i danas radi. Član je Hrvatske ljekarničke komore i kontinuirano se usavršava na raznim stručnim tečajevima i edukacijama u različitim poljima farmaceutske struke.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Botanika s farmakognozijom