Franković Alfred

Alfred

Alfred Franković, klaster manager Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera 

Alfred Franković stekao je titulu diplomiranog inženjera brodostrojarstva diplomiravši na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Poslovni put započeo mu je u Lošinjanki d.d. na Malom Lošinju gdje je bio voditelj distributivnog centra zadužen za organizaciju rada centra, izradu i kontrolu budžeta, odabir edukaciju i motivaciju zaposlenika, organizaciju prodaje te naručivanje robe. Nakon rada u Lošinjanki d.d. prešao je u Jadranku d.d. gdje je radio kao komercijalist zadužen za pronalaženje kupaca, prodaju, ali i naručivanje robe iz inozemstva. S obzirom da je radno iskustvo stekao uglavnom u prodaji, logičan slijed bio je prelazak u AWR International d.o.o. gdje je zaposlen kao terenski komercijalist ovlašten za prodaju i odnos s klijentima. U tvrtki Silmar d.o.o. u Rijeci radio je također kao komercijalist s istim zadacima i ovlaštenjima kao i u pretkodnim tvrtkama u kojima je radio. No, veći dio poslovne karijere proveo je u Raiffeisen stambenoj štedionici d.d. gdje je bio regionalni direktor i voditelj. Izrada strateških i operativnih planova tvrtke, izrada regionalnog budžeta, definiranje standarda kvalitete usluge, odgovornost za ostvarenje ciljeva, odabir, edukacija, trening, motivacija i kontrola voditelja i prodajnih savjetnika samo su neki od njegovih zaduženja. Nova iskustva vidio je u tvrtki Dogma nekretnine d.o.o. gdje je kao voditelj prodaje kontrolirao aktivnosti i rezultate, planirao nove segmente poslovanja i strategiju razvoja, educirao i motivirao agente, ali i bio odgovoran za ostvarivanje ciljeva, pronalaženje novih načina za prodaju nekretnina te za kreditno posredovanje između klijenata i financijskih ustanova.

Životni poziv vidio je u zdravstvenom turizmu gdje trenutno radi u Klasteru zdravstvenog turizma Kvarnera na poziciji klaster menadžera. Sva prijašnja iskustva značajno mu pomažu u koordiniranju 29 članica koliko ih Klaster broji. Uz koordiniranje, zadužen je i za izradu i provedbu stratečkih i operativnih planova, budžet Klastera, operacionalizaciju ciljeva i zadataka, primjenu standarda kvalitete u svim fazama planiranja, realizacije i kontrole aktivnosti, definiranih u skladu s potrebama članova Klastera, koordinaciju i prezentaciju aktivnosti na lokalnoj i globalnoj razini te samostalno odlučivanje i provođenje dogovorenih smjernica.

Oženjen je i ima dvije kćeri.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za voditelja/ice u zdravstvenom turizmu

✔ Prodaja u zdravstvenom turizmu