1. Tko može pohađati program stjecanja srednje stručne spreme?
Program stjecanja srednje stručne spreme može pohađati osoba koja je završila osnovnu školu i osoba koja nije do kraja završila srednju školu te nije stekla prvo zanimanje.

2. Tko može pohađati program prekvalifikacije?
Program prekvalifikacije može upisati osoba koja je završila bilo koju srednju školu.

3. Završio/la sam samo osnovnu školu i imam završena prva dva razreda srednje škole. Mogu li upisati prekvalifikaciju?
Osoba koja je završila osnovnu školu i prva dva razreda srednje škole može upisati dokvalifikaciju, tj. program stjecanja srednje stručne spreme.

4. Koja je razlika između formalnog i neformalnog pohađanja programa obrazovanja?
Razlika između formalnog i neformalnog pohađanja programa obrazovanja je u tome što se po završetku neformalnoga pohađanja programa dobiva potvrda, a po završetku formalnoga pohađanja javna isprava. Međutim završetkom programa, neovisno o načinu pohađanja, stječu se iste kompetencije.

5. Tko može upisati program osposobljavanja?
Program osposobljavanja može upisati svaki državljanin Republike Hrvatske sa završenom minimalno osnovnom ili srednjom školom, a ovisno o uvjetima upisa pojedinog programa te dokumentaciji koja je potrebna za upis.

6. Tko može upisati program usavršavanja?
Program usavršavanja može upisati svaki državljanin Republike Hrvatske sa završenom srednjom, višom ili visokom školom ovisno o uvjetima upisa pojedinog programa te dokumentacijom koja je potrebna za upis.

7. Mogu li po završetku programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije upisati fakultet?
Osoba može po završetku programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije upisati fakultet pod uvjetom da položi državnu maturu. Sve informacije o državnoj maturi nalaze se na mrežnoj stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje https://www.ncvvo.hr/ i mrežnoj stranici Postani student

8. Mogu li upisati program prekvalifikacije s obzirom na to da sam navršila 40 godina? Postoji ligornja dobna granica za obrazovanje?
Gornja dobna granica za sudjelovanje u programu prekvalifikacije ne postoji. Minimalna dob za upis je 15 godina života.

9. Koliko traje program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica?

Program traje okvirno 20 mjeseci.

10. Koliko traje program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice?
Program traje 6 mjeseci.

11. Koja je razlika između programa usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice i programa stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica?
Razlika je u tome što program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice mogu upisati zdravstveni radnici s minimalno završenom četverogodišnjom srednjom školom zdravstvenog usmjerenja i položenim stručnim ispitom u matičnoj struci, dok program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije mogu upisati sve osobe neovisno o tome koje su prethodno obrazovanje završile.

Stručni ispit iz matične struke nije uvjet za upis u program usavršavanja, nego je bitan kod procesa dobivanja dozvole/odobrenja za rad (licence) u Hrvatskoj komori dentalne medicine.

1. Kolika je cijena školarine na programu stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje dentalni/a asistent/ica?
Cijena školarine na programu stjecanja srednje stručne spreme iznosi 54.000,00 kuna.

2. Kolika je cijena školarine na programu prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica?
Cijena školarine na programu prekvalifikacije individualna je za svakoga polaznika i ovisi o razlici predmeta koju osoba treba polagati na temelju prethodnog srednjoškolskog obrazovanja. Cijena strukovnoga dijela programa prekvalifikacije, dakle svih strukovnih predmeta, iznosi 36.000,00 kn. U slučaju da je osoba tijekom prethodnoga obrazovanja imala ili nije imala neki od strukovnih predmeta, cijena školarine može se umanjiti ili uvećati. Točan iznos školarine definira se na temelju uvida u svjedodžbe svih završenih razreda prethodnoga srednjoškolskog obrazovanja.

3. Mogu li školarinu na programu stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica plaćati na rate i na koliko rata?
Školarina na programu stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica može se uplatiti na 18 rata.

4. Mogu li školarinu platiti direktno u Učilištu prilikom upisa?
Školarina se ne može direktno platiti u Učilištu prilikom upisa, nego općom uplatnicom (u pošti ili banci) ili putem internetskog bankarstva (podaci za uplatu nalaze se na mrežnoj stranici kod svakog programa obrazovanja). Prilikom upisa dostavlja se potvrda o uplati prve rate školarine ili cjelokupne školarine (ako je u pitanju plaćanje odjednom).

5. Mogu li školarinu platiti podizanjem kredita za obrazovanje i u kojoj banci?
Školarina se može platiti kreditom za obrazovanje u kojoj banci, ali Privredna banka Zagreb kao poslovni partner Učilišta omogućava budućim polaznicima mogućnost ugovaranja kredita u svrhu plaćanja školarine i troškova obrazovanja, uz povoljnu fiksnu kamatnu stopu (3,36 % u EURO ili 4,14 % u kn), s počekom do 12 mjeseci te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva i prijevremene djelomične ili definitivne otplate kredita. Poslovnice specijalizirane za ovu vrstu kredita su isključivo zagrebačke poslovnice Cvjetni Trg i Kod Cibone. Kako bi svi naši budući polaznici obrazovanja mogli ostvariti pravo na povoljnije uvjete kreditiranja, potrebno je u navedenim poslovnicama naglasiti kako će se školovati u Učilištu Ambitio. Više informacija možete pogledati ovdje.

1. Kada se mogu upisati u program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica?
Upisi se vrše jednom godišnje okvirno na jesen na temelju natječaja za upis polaznika u program koji definira uvjete upisa, dokumentaciju za prijavu te rokove prijave i upisa.

2. Kada se mogu upisati u program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice?
Upisi se vrše jednom do dva puta godišnje na temelju natječaja za upis polaznika u program koji definira uvjete upisa, dokumentaciju za prijavu te datume prijave i upisa.

3. Koja dokumentacija je potrebna za upis u program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica?
– Ispunjen prijavni obrazac dostupan na mrežnim stranicama Učilišta Ambitio – ovdje
– preslika završne svjedodžbe srednje škole i svjedodžbe svakoga razreda za program prekvalifikacije (svjedodžbu osnovne škole za stjecanje srednje stručne spreme)
– preslika rodnog lista
– preslika domovnice
– preslika osobne iskaznice
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalnog/e asistenta/ice.

4. Koja dokumentacija je potrebna za upis u program usavršavanja za poslove dentalnog/e
asistenta/ice?
– Ispunjen prijavni obrazac dostupan na mrežnoj stranici Učilišta Ambitio – ovdje
– preslika završne svjedodžbe srednje škole ili preddiplomskog studija ili diplome fakulteta
– preslika rodnog lista
– preslika domovnice i
– preslika osobne iskaznice.

1. Imam završenu osnovnu školu u Sloveniji, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati završnu svjedodžbu i kome se mogu obratiti?
Postupak priznavanja osnovnoškolskog obrazovanja radi pristupa srednjoškolskom obrazovanju vodi škola/ustanova u kojem podnositelj zahtjeva namjerava nastaviti obrazovanje.

2. Imam završenu srednju strukovnu školu u Austriji, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati završnu svjedodžbu i kome se mogu obratiti?
Postupak za priznavanje inozemne kvalifikacije podnosi se na Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Kontakt podaci Agencije su: Garićgradska ulica 18, Zagreb, tel: +385 1 6126 780, e-pošta: inozemne.kvalifikacije@asoo.hr . Telefonske pozive primaju isključivo između 14 i 16 sati.

Detaljne informacije samog postupka priznavanja inozemne kvalifikacije možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici:
http://pikaso.asoo.hr/

3. Imam završenu srednju školu (gimnaziju) u Italiji, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati završnu svjedodžbu i kome se mogu obratiti?
Postupak za priznavanje inozemne kvalifikacije podnosi se na Agenciju za odgoj i obrazovanje. Kontakt podaci Agencije za odgoj i obrazovanje su: Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, tel: +385 1 2785 000, e-pošta: iok@azoo.hr .

Detaljne informacije samog postupka priznavanja inozemne kvalifikacije možete pronaći na sljedećoj mrežnoj stranici:
https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=2702&naziv=priznavanje-inozemnih-obrazovnih-kvalifikacija-the-recognition-of-a-foreign-educational-qualification 

4. Imam završeni fakultet u Njemačkoj, a želim upisati program obrazovanja u Učilištu. Moram li nostrificirati diplomu i kome se mogu obratiti?
Priznavanje se vrši u Agenciji za visoko obrazovanje (Donje Svetice 38/V, Zagreb). Detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji i samome postupku priznavanja možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija .

U slučaju eventualnih nejasnoća, možete im se obratiti na e-pošta: enic@azvo.hr ili telefon 00 385 1 6274 888. Međutim telefonske pozive primaju isključivo od utorka do petka između 9 i 12 sati.

5. Živim u Sloveniji i slovenski sam državljanin, a želim pohađati program usavršavanja u Učilištu. Koji je postupak prijave?
Potrebno je dostaviti dokumentaciju sukladno uvjetima upisa, izvršiti nostrifikaciju svjedodžbi/diplome i izvaditi OIB u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja.
Detaljne informacije o OIB-u nalaze se na ovoj mrežnoj stranici: http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx .

1. Što je multimedijski sustav e-učenja?
Multimedijski sustav e-učenja je interaktivni sustav s programiranim lekcijama za samostalno e-učenje koji omogućava polaznicima fleksibilnost u savladavanju nastavnog sadržaja, odnosno omogućava učenje kada Vama to najviše odgovara, vlastitim tempom i stilom koji Vam najviše odgovara. Ujedno e-učenju možete pristupiti s bilo kojega uređaja s pristupom internetu.

2. Kako izgleda multimedijski sustav e-učenja?
Multimedijski sustav e-učenja sastoji se od tematskih cjelina u obliku audio, video i tekstualnog zapisa s provjerom znanja nakon svake cjeline putem interaktivnog sustava za procjenu.

3. Kako mogu ući u sustav e-učenja?
Na početku obrazovanja dobit ćete parametre za pristup e-učenju u obliku korisničkog imena i lozinke. Sustav možete koristiti samo za vrijeme trajanja obrazovanja.

1. Kada mogu započeti s pripravničkim stažem kao dentalni/a asistent/ica?
S pripravničkim stažem možete započeti tek po završetku obrazovanja na programu stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica, dakle tek nakon što obranite završni rad.

2. Moram li po završetku programa usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice položiti stručni ispit kao dentalni/a asistent/ica?
Po završetku programa usavršavanja ne polaže se stručni ispit kao dentalni/a asistent/ica, nego odmah podnosite zahtjev za dobivanje licence za radu Hrvatskoj komori dentalne medicine. Prilikom podnošenja zahtjeva, uz ostalu dokumentaciju, morate priložiti dokaz o položenom stručnom ispitu u matičnoj zdravstvenoj struci i uvjerenje o usavršavanju za poslove dentalnog/e asistenta/ice.

3. Gdje mogu dobiti informacije o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita?
Pripravnički staž i polaganje stručnoga ispita regulirani su Pravilnikom o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika.
Na sljedećoj poveznici možete pronaći spomenuti Pravilnik i informacije o trajanju te programu staža, odnosno koje dijelove staža i u kojem trajanju trebate odraditi: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2548.html .

Staž je moguće odraditi na sljedeće načine:
– kroz radni odnos (na određeno vrijeme)
– kroz neku od mjera Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (ako ispunjavate uvjete, npr. najčešće je riječ o stručnome osposobljavanju bez zasnivanja radnoga odnosa, ali postoje i druge mjere, više informacija o tome na: http://mjere.hr/ )
– volontiranjem (u tome je slučaju “poslodavac” kod kojega volontirate dužan uplaćivati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ali Vam nije dužan isplaćivati novčanu naknadu).

Članci 4., 5. i 6. na sljedećoj poveznici http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_2_33.html sadrže informacije o vođenju dnevnika tijekom staža, odnosno pripravničke knjižice. Knjižicu kupujete u Narodnim novinama.

Nakon odrađivanja pripravničkoga staža u trajanju godinu dana, možete prijaviti polaganje stručnoga ispita u Ministarstvu zdravstva. Na sljedećoj poveznici možete pronaći detalje o općem dijelu stručnog ispita (članak 13.): http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_2_33.html , a na
ovoj poveznici detalje o stručnom dijelu ispita: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2548.html .

Također na ovoj poveznici Ministarstva zdravstva možete pronaći korisne informacije o stručnome ispitu (prijavi stručnoga ispita, općem i stručnom dijelu ispita, izdavanju uvjerenja o položenom stručnom ispitu itd.): https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/kutak-za-djelatnike-u-zdravstvu/strucni-i specijalisticki-ispiti/strucni-ispiti-za-zdravstvene-radnike/1797 .

Nakon što položite stručni ispit u Ministarstvu zdravstva, trebate se upisati/učlaniti u Hrvatsku komoru dentalne medicine kako biste ishodili odobrenje za rad (licencu). Informacije o upisu iizdavanju licencu možete pronaći na ovoj poveznici: https://www.hkdm.hr/rubrike/46/Upis-i-izdavanje-licence .

4. Neka mišljenja polaznika koji su položili stručni ispit:

“Pripravnički staž je period u kojem imate vremena na miru primijeniti znanja teorije i prakse, uz svog mentora. Početi na vrijeme skupljati materijale za stručni ispit,  važno je iz razloga kako bi imali sliku koliko je opsežan materijal koji morate pripremiti. Naglasak je na Zakonima za strukovne predmete treba samo “osvježiti” znanja. Također, važna je i ispravno popunjena radna knjižica i dokumentacija za prijavu stručnog ispita. Godina dana proleti, položite stručni i tek tada imate osjećaj da se sve isplatilo i spremni ste za nove izazove.” Tihana Tadić, polaznica III. generacije programa stjecanja SSS i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

“Bivša sam polaznica prve generacije prekvalifikacije i stjecanja SSS za zanimanje dentalni asistent u Učilištu Ambitio. U učilištu u kojem sam puno naučila i upoznala divne kolegice, profesore, profesorice i personal učilišta. Sretna sam što mi je omogućeno da nakon 15 godina rada u ordinaciji dentalne medicine dr Viktorije Runac upišem školu za dentalne asistente u učilištu Ambitio.
Uz podršku ordinacije u kojoj radim, uspješno sam završila školu, i sve što sam naučila u školi iskoristila sam u odrađivanju pripravničkog staža. Bilo mi je drago što su nam predavale profesorice koje su radile kao dentalne asistentice i doktorice i koje uz sebe imaju dentalne asistentice.  Nedavno sam polagala državni stručni ispit i jako sam zadovoljna što se nisam trebala posebno pripremati za stručni dio ispita. Kada radim u okruženje gdje me svi podržavaju, nije teško postići zadani cilj. Sada, kada je sve prošlo, svjesna sam da svatko uz malo dobre volje može postići sve. Hvala svima koji su bili uz mene. Osjećam se odlično i već razmišljam o nekoj novoj edukaciji.” Mirjana Reštigorac, polaznica I. generacije programa stjecanja SSS i prekvalifikacije za zanimanje dentalni asistent

“Zadovoljstvo mi je da sam među prvima koja sam završila pripravnički staž, te polaganje državnog ispita. Školovanje Učilišta Ambitio je uvelike pomoglo svladavanju rada u dentalnoj ambulanti. Pripravnički staž odradila sam u Domu zdravlja ISTOK -ZAGREB , te oralnu kirurgiju u Kliničkoj bolnici DUBRAVA. U godini dana, uz privatnu tragediju, izvrsno sam savladala sve sto se od mene očekivalo, te sam promijenila rad sa 10 ordinarijusa i upila puno praktičnog znanja ! Državni ispit bio je točka na kraju sveukupnog školovanja i staža. U potpunosti sam se poslovno ostvarila u timu doktorice Vesne Bubić , Doma Zdravlja ISTOK- MAKSIMIR, gdje sam iznimno zadovoljna i ponosna, jer sam prenijela cjelokupno znanje i promjene u ambulantu. U budućnosti se svakako želim i dalje educirati, a prekvalifikacija za dentalnog asistenta mi je u potpunosti promijenila život.”  Helena Kulaš, dentalna asistentica