Palijativna skrb/palijativni pristup: mišljenja polaznika

Mišljenja polaznika programa usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi

U Zagrebu, 23. siječnja 2018. godine

„Moj motiv zašto sam upisala ovaj program bio je naučiti kako na pravilan način pomoći pacijentu, olakšati mu, znati pravilno komunicirati s obitelji i pacijentom te mogućnost napredovanja. Zadovoljna sam načinom predavanja (dobra pripremljenost, odnos prema polaznicima, prezentacije).“ K., Bolnica Novi Marof – odjel za produženo liječenje i palijativnu skrb

„ Na Zavodu se bavim planiranjem zdravstvene njege za pacijenta, njegom istih i provođenjem terapije. Glavni motiv mi je bio zanimanje za koordinatora palijativne skrbi. Naime, željela sam se pobliže upoznati sa navedenim zanimanjem, odnosno naučiti više o palijativnim pacijentima. Zadovoljna sam predavanjima i načinima rada sa profesoricama.“ Valentina Putarek, viša medicinska sestra, KB Dubrava, Zavod za neurologiju, Zagreb