Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice: mišljenja struke

Moje mišljenje o programu Učilišta Ambitio je vrlo pozitivno. Smatram da ste svojim programom omogućili adekvatno usavršavanje skupini ljudi koja na ovaj način puno lakše može naći posao. Samoj struci ste omogućili da dođe do adekvatnih kadrova. Na poslu Antonija pokazuje da stečena znanja bitno doprinose brzini usvajanja samih poslova dentalne asistentice u usporedbi sa medicinskim sestrama koje smo do sada imali prilike zapošljavati. Vaš program je hvale vrijedan i nastavite u tom smjeru.

Dean Cekić, dr.med.dent.

Ovim putem izražavam zadovoljstvo organizacijom nastave i temeljito obrađenim gradivom u kojem su obuhvaćeni svi segmenti dentalne medicine koji prikazuju ulogu dentalne asistentice kroz sve faze njenog rada u polivalentnoj i specijalističkoj ordinaciji dentalne medicine. Visoko ocjenjujem rad organizatora i svih predavača Učilišta Ambitio koji su u detalje i kvalitetno dizajnirali i izradili ovaj funkcionalan program za e-obrazovanje polaznika za dentalne asistente

Robert Vučaj, dr.med.dent.

Mogu Vas sa zadovoljstvom obavijestiti da sam uspješno, preko Vašeg oglasa, uspjela pronaći dentalnu asistenticu. Dentalna asistentica je bivša polaznica Vašeg Učilišta iz programa usavršavanja. Još jednom zahvaljujem na Vašem trudu. Sa zadovoljstvom ću Vas preporučiti i drugim kolegama koji budu imali iste potrebe za stručnim kadrom.

Zrinka Didak, dr.med.dent.