Krcunović Andrea

Andrea Krcunovic

Andrea Krcunović, bacc. med. techn. završila je osnovnu školu i srednju Medicinsku školu. Prvo radno iskustvo stječe u bolničkom sustavu na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Rijeka.

U stomatološkoj poliklinici Zagreb počinje raditi 2006. godine na odjelu Parodontologije, endodoncije, oralne medicine i oralne kirurgije. Studij sestrinstva završava 2014. godine na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, te stječe titulu prvostupnice sestrinstva.

Danas radi na odjelu za endodonciju s restaurativnom stomatologijom, oralnu medicinu i parodontologiju kao odjelna medicinska sestra.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ Rad s dentalnim timom i svakodnevni rad u ordinaciji, Sprečavanje infekcije, Promoviranje oralnog zdravlja, Restaurativno i endodontsko liječenje

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Metodika zdravstvenog odgoja, Dentalno asistiranje