Đurkan Kristina

Kristina-Durkan

Kristina Đurkan završila je osnovnu školu i prirodoslovno matematičku V. gimnaziju.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je akademske godine 1999./2000., diplomirala je u svibnju 2005. godine. Dobitnica je Povelje dekana za vrhunske rezultate tijekom studija, Rektorove nagrade za najbolji studentski rad 2003. godine i “Top Stipendije za top studente” 2003. godine.

Nakon završenog jednogodišnjeg staža, 2006. godine postaje član doktorskog tima Poliklinike Šlaj-Anić. Daljnje obrazovanje nastavlja upisom na Poslijediplomski specijalistički studij stomatologije u Zagrebu. Na specijalizaciju iz parodontologije upućena je 2010. godine. Specijalistički ispit položila je 2014. godine i stekla naziv Specijalist parodontologije.

Dr. Kristina Đurkan članica je Hrvatskog parodontološkog društva (HPD) i Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM).

Dr. Đurkan neprestano se usavršava na raznim stručnim kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Na Kongresu Hrvatski parodontološki dani 2013., prezentirala je poster pod nazivom Autologni antagonist receptora interleukina 1 (Orthokin®) i ortodontski pomak u terapiji agresivnog parodontitisa. Osobiti interes pronalazi u parodontologiji, predprotetskoj parodontnoj kirurgiji, implantologiji i endodonciji.

Prisustvovala je na 8. kongresu EuroPerio, 2015. godine u Londonu, Perio Master Clinic 2017. godine na Malti, radnom tečaju  „All-on-4 kirurški protokol“ stomatološke poliklinike Malo Clinic u Lisabonu 2018. godine.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ Parodontna terapija

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Prevencija u dentalnoj medicini.