Vidović Neven

Neven Vidovic

Dr. sc. Neven Vidović, dr. med. dent., diplomirao je 1989. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Od 1990. do 1993. godine zaposlen je u Domu zdravlja Split, a od 1993. do 2007. godine u Stomatološkoj poliklinici Split. Od 2007. do 2010. godine  zaposlen je u Privatnoj ordinaciji dentalne medicine Diana Vidović, dr. med. dent. u Splitu. Godine 2010. postao je vlasnik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za ortodonciju u Splitu.

Specijalističke ispite iz dječje i preventivne stomatologije i ortodoncije položio je 1996. i 2000. godine u Klinici za stomatologiju KBC Zagreb.

Od 2011. godine sudjeluje u nastavi kolegija Ortodoncija 1, Ortodoncija 2 i Menagement u dentalnoj medicini (Organizacija i ekonomika dentalno medicinske zaštite). Navedeni kolegiji se reliziraju u nastavnom programu na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Doktorski  rad  pod  naslovom « Kraniofacijalna obilježja osoba s opstruktivnom apnejom u spavanju « obranio je 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Autor je i suautor 3 znanstvena rada koji su citirani u Current Contents. Znanstveni rad je rezultat istraživanja koja proizlaze iz njegovog kliničkog rada. U svom kliničkom radu, kao specijalist ortodoncije i specijalist dječje i preventivne stomatologije,  od 1994. godine sudjeluje u programu oralne rehabilitacije mladeži i odraslih osoba s blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama, a od 2000. do 2007. godine vanjski je suradnik Odjela za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split te sudjeluje u zbrinjavanju novorođenčadi s orofacijalnim rascjepima. Tijekom istraživanja za doktorski rad sudjelovao je  u radu Laboratorija za poremećaje disanja tijekom spavanja u Klinici za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata KBC-a Split i Medicinskog fakulteta u Splitu.

Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim kongresima i od 2012. godine je recenzent znanstvenog časopisa European Journal of Orthodontics. Godine 2014. izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Predsjednik je područnog sjedišta Split Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2007. do 2017. godine i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2011. do 2017. godine.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ Ortodontski postupci