Bolf Mia

Mia Bolf magistra je pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te stručna suradnica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U svom petogodišnjem radu, iskustvo je stjecala na svim razinama obrazovanja, a najduže u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Do sada je radila u nekoliko različitih dječjih vrtića. U profesionalnom razvoju prepoznala je važnost stvaranja poticajnog okruženja i pozitivnog ozračja za učenje te izgradnje parnetskog odnosa s roditeljima kao osnovne preduvjete za rast i razvoj djece rane i predškolske dobi. Posebnu pažnju usmjerila je na važnost kontinuiranog razvoja profesionalnih kompetencija odgojitelja potrebnih u odgoju i obrazovanju djece. S obzirom na sve veću potrebu za smještajem i čuvanjem djece van predškolskih ustanova, spremna je osnovna znanja u radu s djecom prenijeti dadiljama.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program osposobljavanja za poslove dadilje

         ✔ Organizacija rada 

          ✔ Aktivnosti djeteta