Tamajo Ettore

Ettore Tamajo

Ettore Tamajo završio je Matematičko-informatičku srednju školu (MIOC) u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u prosincu 2001. i stekao stručni naziv diplomirani inženjer fizike. Na istom fakultetu obranio je znanstveni magistarski rad pod naslovom „Observational test of the origin of magnetic field in chemically peculiar stars of the upper main sequence“ u veljači 2005. godine i stekao akademski stupanj magistar znanosti iz polja Atomske i molekularne fizike. U studenom 2009. godine na istom fakultetu obranio je doktorski rad (disertaciju) pod naslovom „Kemijska evolucija dvojnih zvijezda“ te stekao akademski stupanj doktor znanosti.

Od 2002. godine zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na radnom mjestu Znanstveni novak-viši asistent, na Fizičkom Odsjeku.

Godine 2011. odlazi na postdoktorsko usavršavanje u trajanju od godine dana na Sveučilište u Padovu, Italija, gdje se uključuje u nastavu na doktorskom studiju prestižne katedre Galileo Galilei. Krače znanstvene boravke u nekoliko navrata od 2002.-2006. odrađuje na Institut fur Astronomie der Universitaet Wien, Austrija, te na Istituto Nazionale di Astrofisica, Roma, Italija.

Sudjeluje u razdoblju 2002.-2007. na znanstvenom projektu Astrofizička i kozmološka vrijednost dvojnih zvijezda, projekt MZO-a. U razdoblju 2007.-2012. sudjeluje u znanstvenom projektu Struktura i evolucija zvijezda, također projekt MZO-a na Prorodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Na postdoktorskom boravku Sveučilišta u Padovi 2011.-2012. voditelj je projekta Observational constraints on evolution of binary stars, na talijanskom nacionalnom institutu INAF – Osservatorio Astrofisico di Padova.

Redoviti je Član hrvatskog fizikalnog društva (HFD) te hrvatskog astronomskog društva (HAD).

Aktivno se koristi u govoru i pismu engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Fizika

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

          ✔ Fizika

Program usavršavanja za poslove u području slušne akustike

✔ Osnove akustike u području ljudskog sluha

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Fizika