Škrobo Tea

Tea Skrobo

Škrobo Tea rođena je u Puli, gdje je završila opću gimnaziju. Medicinski fakultet u Rijeci upisala je akademske godine 2011./2012., a diplomirala 2017. godine. Tijekom studija sudjelovala je u studenstkim razmjenama u Belgiji i Latviji.  Nakon završetka studija odradila je pripravnički staž u KBC-u Zagreb, a poslije staža radila je kao liječnica u Odsjeku za uzimanje krvi i transport Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Godine 2019. započinje sa specijalizacijom iz kliničke mikrobiologije u KB Dubrava, gdje i danas radi. Tijekom specijalizacije nastavlja s daljnjim usavršavanjem, pa tako trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski studij “Molekularne bioznanosti” na Sveučilištu J.J.Strossmayera u Osijeku te aktivno sudjeluje na stručnim kongresima. Autorica je više znanstvenih članaka i posterskih priopćenja. Članica je Hrvatske liječničke komore (HLK), Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), Hrvatskog društva kliničkih mikrobiologa (HDKM) i Europskog društva za kliničku mikrobiologiju i infektivne bolesti (ESCMID).

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Mikrobiologija i parazitologija