Škof Krešimir

Krešimir Škof

Krešimir Škof je osnivač i dopredsjednik Udruge pravnika u zdravstvu, osnivač i dopredsjednik Klastera Termi RH. Do kraja osnovne škole živio je u Zlataru. Srednju upravnu školu kao i Pravni fakultet završava u Zagrebu. Danas živi u Zaboku. Poslovnu karijeru započeo je na mjestu tajnika trgovačkog društva Konstruktor Zlatar, nakon čega postaje direktor dijela trgovačkog društva koje se izdvojilo. Početkom devedesetih je radio kao suvoditelj investicije u Arma Zagreb gdje kasnije preuzima dužnost direktora društva Končar-Arma. Od 2003. godine radi u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na radnom mjestu rukovoditelja službe za pravne, kadrovske i opće poslove, a od 2009. godine je zamjenik ravnatelja bolnice. Dodatno je završio izobrazbu s međunarodnim certifikatom Healthcare manager, ima i certifikat potreban za obavljanje poslova javne nabave te ima iskustva u pripremi i vođenju projekata financiranih iz EU fondova.

Odmah po početku rada u zdravstvu postaje član Zajednice zdravstvenog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori  te od početka radi na promociji zdravstvenog turizma i  nastojanjima da se pravni propisi RH, osobito Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o pružanju usluga u turizmu, usklade s potrebama zdravstvenih ustanova koje mogu i trebaju  biti nositelji zdravstvenog turizma RH, osobito jer iza njih stoji  stoljetna tradicija pružanja tih usluga. Aktivno sudjeluje na svim raspravama pri Ministarstvu zdravstva, Zavodu za zdravstveni turizam, Ministarstvu turizma te u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje se raspravlja o zdravstvenom turizmu i aktualnim problemima pristupa EU tržištu. Od samog početka sudjeluje u programu usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu u Učilištu Ambitio.

Osnivač je i dopredsjednik Klastera Termi RH koja se bavi promicanjem zdravstvenog turizma u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja koriste ljekovite prirodne čimbenike, a ujedno preko Ministarstva zdravlja i Zavoda za zdravstveni turizam nastoji ishoditi promjene u legislativi i združeno marketinški promiče zdravstveni turizam u EU. Osnivač je i dopredsjenik Udruge pravnika u zdravstvu te aktivno sudjeluje s radovima iz oblasti zdravstva na kongresima s međunarodnim sudjelovanjem pravnika zaposlenih u zdravstvu.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za voditelja/icu u zdravstvenom turizmu

✔ Pravni propisi i standardi u zdravstvenom turizmu