Zdravstveni turizam – pojedinačni moduli

S obzirom na to da se sve veći broj zainteresiranih osoba želi obrazovati u specifičnom području zdravstvenoga turizma, odlučili smo ponuditi obrazovanje iz svake pojedine grane zdravstvenoga turizma zasebno.  Na taj način smo obrazovni program za voditelja u zdravstvenome turizmu, koji Učilište Ambitio nudi kao zaokruženu cjelinu, ponudili podijeljen na 13 zasebnih nastavnih cjelina.

Time omogućavamo fleksibilnost polaznicima u izboru obrazovanja prema osobnoj potrebi odnosno potrebama poslodavaca.

Prednost ovakvog obrazovanja je optimizacija i ušteda vremena u svladavanju željenih i potrebnih vještina, ali i ekonomičnost u plaćanju vlastitog obrazovanja gdje se plaća samo odabrana cjelina odnosno obrazovni modul.

Svladavanje pojedinačnog modula omogućeno je u potpunosti putem e-učenja i ne zahtjeva dolaske u učionicu. Time smo omogućili polaznicima potpunu autonomnost i maksimalnu fleksibilnost.

Odabirom pojedinačnog modula, uplatom školarine za navedeni modul i slanjem zahtjeva za pristup sustavu za e-učenje, Učilište Ambitio šalje pristupne podatke sustavu za e-učenje. Od dana slanja pristupnih podataka polaznici imaju 3 mjeseca prava pristupa zakupljenom modulu.

Za informaciju o cijeni modularnog obrazovanja odaberite željeni modul.

Cijena modula: 120,00 EUR 

Sadržaj modula: Osnovni elementi poduzetničkog podhvata; poslovni plan; oblici pokretanja poslovanja; financijski pokazatelji poslovanja; izvori financiranja; upravljanje projektima; upravljanje vremenom; SWOT analiza.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 250,00 EUR 

Sadržaj modula: Poslovni sustavi i organizacija poslovanja u zdravstvenome turizmu; upravljanje prihodima i rashodima u poslovnom sustavu zdravstvenog turizma; kadroviranje u zdravstvenom turizmu; upravljanje troškovima poslovnog sustava u zdravstvenom turizmu; zdravstvena usluga s obzirom na poslovni sustav.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 145,00 EUR 

Sadržaj modula: Medicinski turizam; povijest zdravstvenog turizma; osnovna medicinska terminologija; hitna stanja; dijagnostičke metode; komplikacije operativnih zahvata; prevencija bolesti i medicinska rehabilitacija.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 110,00 EUR 

Sadržaj modula: Definicija i vrste wellnessa u Republici Hrvatskoj i svijetu; ponude wellness turizma; rizici korištenja wellness usluga.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 145,00 EUR 

Sadržaj modula: Razvoj i uloga lječilišnoga turizma u RH, Europi i svijetu; prirodni ljekoviti činitelji; lječenje prirodnim ljekovitim činiteljima; osnove klimatoterapije, talasoterapije, termomineralnih voda, balneologije i balneoterapije u zdravstvenom turizmu; rizici pri liječenju ljekovitim prirodnim činiteljima.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 320,00 EUR 

Sadržaj modula: Turizam i turističke destinacije zdravstvenog turizma; specifični oblici turizma; suvremeni trendovi u turizmu; Republika Hrvatska kao turistička destinacija; turistička ponuda i njezina analiza u destinaciji; priprema i provedba plana puta slobodnog vremena; menadžment kriznih situacija prilikom pružanja usluge zdravstvenog turizma.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 200,00 EUR 

Sadržaj modula: Značenje i vrste komunikacije; komunikacijske vještine u govoru; preduvjeti uspješne komunikacije u zdravstvenom turizmu; aktivno slušanje i asertivnost; komunikacija s osobama različitih dobi; komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti; priprema i izvedba uspješne prezentacije.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 240,00 EUR 

Sadržaj modula: Uloga marketinga u zdravstvenom turizmu; analiza tržišta i razvoj marketinške strategije; primjena integriranih marketinških komunikacija u zdravstvenom turizmu; izgradnja brenda i marketing odnosa; priprema i provedba plana marketinške komunikacije u zdravstvenom turizmu.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 180,00 EUR 

Sadržaj modula: Osnove prodaje u zdravstvenom turizmu; psihologija korisnika usluga u zdravstvenome turizmu; psihologija prodavača, psihologija prodaje i prodajni razgovor; analiza situacije i postavljanje ciljeva; uloga i važnost komunikacije u prodaji; timski rad i networking; što u trenucima krize; reklamacije.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 70,00 EUR 

Sadržaj modula: Pojam i važnost informacijskih tehnologija; računalni programi u zdravstvenome turizmu; suvremeno poslovanje uz informatičku podršku i CRM sustav u zdravstvenom turizmu.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 70,00 EUR 

Sadržaj modula: Zakonodavni okvir i standardi u zdravstvenome turizmu; rizici poslovanja i osiguranje; osiguravanje kvalitete u pružanju usluga zdravstvenog turizma; upravljanje kvalitetom u zdravstvenome turizmu.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 200,00 EUR

Sadržaj modula: Opći jezični sadržaji; komunikacija u zdravstvenom turizmu uz korištenje stručne terminologije; pisana korespodencija u zdravstvenome turizmu.

Prijavni obrazac:

Cijena modula: 200,00 EUR 

Sadržaj modula: Opći jezični sadržaji; komunikacija u zdravstvenom turizmu uz korištenje stručne terminologije; pisana korespodencija u zdravstvenome turizmu.

Prijavni obrazac: