Škrinjar Antun

Antun slika

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno-tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti. Nakon završetka studija zapošljava se na Visokoj školi za sigurnost na radno mjesto tajnika Centra za srednjoškolsko obrazovanje odraslih i voditelja obrazovanja odraslih. Godine 2007. izabran je u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, a 2009. stječe pedagoško-psihološku naobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Zagrebu. Izborom u nastavničko zvanje predavača predaje od 2013. do 2014. predmet Građevinske mjere zaštite na radu na Visokoj školi za sigurnost, od 2014. do 2017. Stručna praksa na Visokoj školi za sigurnost, od 2013. do 2017. predmet Zaštita na radu na Veleučilištu Velika Gorica, a od 2017. Osnove tehničke sigurnosti na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2015. godine zaposlen je u Ustanovi za cjeloživotno obrazovanju CTZ kao voditelj obrazovanja i predavač na programima osposobljavanja i usavršavanja. Autor je više stručnih priručnika za programe obrazovanja odraslih. Od dodatnih obrazovanja ima položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i stručnu osposobljenost za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za voditelja/icu u zdravstvenom turizmu

✔ Organizacija poslovanja u zdravstvenome turizmu 

Program usavršavanja za poslove u području slušne akustike

✔ Zaštita na radu

Program osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog jedrenja, instruktora rekreativnog jedrenja na dasci, rekreativnog kajakaštva i kanuinga i rekreativnog skijanja

✔ Zaštita na radu

Program osposobljavanja za poslove domaćina brodice i jahte

✔ Zaštita na radu 

Program osposobljavanja za poslove dadilje

✔ Zaštita na radu 

Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina

✔ Zaštita na radu 

Program osposobljavanja za poslove njehovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

✔ Zaštita na radu