Stranjik Jursik Jasna

jasna-jursik

Jasna Jursik Stranjik pohađala je srednju školu u Daruvaru, a nakon srednje škole u završava Filozofski fakultet u Zagrebu, studij povijesti i češkog jezika i književnosti.

Godine 2011. zapošljava se na visokoškolskoj ustanovi Veleučilište Velika Gorica na radnom mjestu administratora u Studentskoj referadi. Od 2015. godine je imenovana na mjesto Voditeljice Odsjeka za studentska pitanja.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Povijest