Projekti

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

Učilište Ambitio je uspješnom prijavom na natječaj Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo dobilo projekt financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda tijekom kojeg će se uspostaviti Regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva i izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse kojima će se osigurati izvrsnost Centra.

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Partneri projekta: Zdravstveno učilište, Zagreb; ŠMS Vinogradska, Zagreb; Škola za primalje, Zagreb; Srednja škola Viktorovac, Sisak; Srednja škola Topusko, Topusko; Učilište Ambitio, Zagreb; Grad Zagreb; Hrvatska komora medicinskih sestara; Klinički bolnički centar Rijeka; Profil Klett d.o.o., Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 46.555.165,83 kn

Razdoblje provedbe projekta: 48 mjeseci, od 1. prosinca 2019. do 1. prosinca 2023.

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska – izgradnja Centra

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska (KK.09.1.3.01.0011)

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Europski fond za regionalni razvoj)

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Partneri projekta: Zdravstveno učilište i Grad Zagreb

Suradnici na projektu: Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb; Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb; Škola za primalje, Zagreb; Hrvatska komora dentalne medicine; Obrtnička komora Zagreb; Učilište Ambitio, Zagreb; Poliklinika Bagatin; Interdent d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 28.948.899,52 kn

Razdoblje provedbe projekta: 26 mjeseci, od 16. srpnja 2019. do 16. rujna 2021.

Obrazovanjem do posla i sporta u zagrebačkom turizmu

Učilište Ambitio je uspješnom prijavom na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III dobilo projekt financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda tijekom kojeg će se izraditi i provesti tri nova jedinstvena programa obrazovanja za pripadnike ranjive skupine nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina s ciljem stjecanja stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina koje će doprinijeti njihovoj lakšoj integraciji na tržište rada.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Obrazovanjem do posla i sporta u zagrebačkom turizmu

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partner projekta: Horvat turizam – putnička agencija d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 991.253,83 kn

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 26. ožujka 2019. do 26. rujna 2020. godine.

Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry

Učilište Ambitio kao partner Veleučilištu Velika Gorica administrira projekt te razvija sustav za e-učenje za Specijalistički diplomski stručni studij optometrije. Iskustvo Učilišta u izradi naprednih sustava e-učenja i iskustvo za samostalno administriranje ESF projekta uz dostatne ljudske kapacitete, važan su čimbenik uspješnosti ovog projekta.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija visokog obrazovanja (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Veleučilište Velika Gorica

Partneri projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Ukupna vrijednost projekta: 1.795.570,23 kn

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 12. listopada 2018. do 11. travnja 2020.

Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za polaznike

Učilište Ambitio uspješnom prijavom na natječaj za program Erasmus+ 2018. godinu (Ključna aktivnost 1 u području obrazovanja odraslih) financiranom sredstvima iz Erasmus+ programa Europske Unije provest će tri mobilnosti osoblja u inozemstvo. Učilište će kroz ovaj projekt razviti kapacitete za djelovanje na međunarodnoj razini, unaprijediti vlastitu strategiju internacionalizacije i postići veću kvalitetu obrazovanja i upravljanja ustanovom.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za polaznike

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Program Erasmus+ 2018.: program Europske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Projekt mobilnosti za osoblje u obrazovanju odraslih)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partner projekta: ITC International TEFL Certificate s.r.o. – Češka

Ukupna vrijednost projekta: 5.633,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseca, od 1. lipnja 2018. do 31. svibnja 2019.

3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

Učilište Ambitio uspješnom prijavom na natječaj „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ sredstvima iz Europskog socijalnog fonda izradit će i provesti tri nova programa obrazovanja u području turizma i ugostiteljstva.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: 3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri projekta:

  1. HORVAT TURIZAM PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.
  2. PUSTARA VIŠNJICA d.o.o.
  3. POLO LINE d.o.o.
  4. AMBITIO SANA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.953.931,36 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 10. travnja 2018. do 9. travnja 2020.

Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Učilište Ambitio kao partner Zdravstvenom učilištu Zagreb uspješnom prijavom na natječaj Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja sredstvima iz Europskog socijalnog fonda upravlja i administrira projekt te pruža tehničku i operativnu potporu nastavnicima Zdravstvenog učilišta u razvoju novih programa, njihovoj implementaciji i provedbi s učenicima, organiziranju i izvođenju terenske nastave te izradi digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Zdravstveno učilište Zagreb

Partner projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Ukupna vrijednost projekta: 1.489.755,23 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 30. studenog 2017. do 30. studenog 2019.

Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma

Učilište Ambitio je uspješnom prijavom na natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II sredstvima iz Europskog socijalnog fonda izradilo i pokrenulo novi i jedinstveni program usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Ukupna vrijednost projekta: 708.285,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci, od prosinca 2015. do prosinca 2016.

E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb

Učilište Ambitio je kao partner Pučkom otvorenom učilištu Kutina uspješnom prijavom na natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II sredstvima iz Europskog socijalnog fonda izradilo i pokrenulo novi i jedinstveni program usavršavanja medicinskih sestara za poslove palijativne skrbi.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Kutina

Partneri projekta:

  1. Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih
  2. SENECTA PLUS d.o.o.
  3. Udruga KoHOM (koordinacija Hrvatske obiteljske medicine)

Ukupna vrijednost projekta: 1.284.282,32 kn

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci, od prosinca 2015. do prosinca 2016.