Projekti

E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb

Učilište Ambitio je kao partner Pučkom otvorenom učilištu Kutina uspješnom prijavom na natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II sredstvima iz Europskog socijalnog fonda izradilo i pokrenulo novi i jedinstveni program usavršavanja medicinskih sestara za poslove palijativne skrbi.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Kutina

Partneri projekta:

  1. Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih
  2. SENECTA PLUS d.o.o.
  3. Udruga KoHOM (koordinacija Hrvatske obiteljske medicine)

Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma

Učilište Ambitio je uspješnom prijavom na natječaj Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II sredstvima iz Europskog socijalnog fonda izradilo i pokrenulo novi i jedinstveni program usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Učilište Ambitio kao partner Zdravstvenom učilištu Zagreb uspješnom prijavom na natječaj Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja sredstvima iz Europskog socijalnog fonda upravlja i administrira projekt te pruža tehničku i operativnu potporu nastavnicima Zdravstvenog učilišta u razvoju novih programa, njihovoj implementaciji i provedbi s učenicima, organiziranju i izvođenju terenske nastave te izradi digitalnih repozitorija nastavnih sadržaja.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Zdravstveno učilište Zagreb

Partner projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

Učilište Ambitio uspješnom prijavom na natječaj „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ sredstvima iz Europskog socijalnog fonda izradit će i provesti tri nova programa obrazovanja u području turizma i ugostiteljstva.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: 3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri projekta:

  1. HORVAT TURIZAM PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.
  2. PUSTARA VIŠNJICA d.o.o.
  3. POLO LINE d.o.o.
  4. AMBITIO SANA d.o.o.

Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za polaznike

Učilište Ambitio uspješnom prijavom na natječaj za program Erasmus+ 2018. godinu (Ključna aktivnost 1 u području obrazovanja odraslih) financiranom sredstvima iz Erasmus+ programa Europske Unije provest će tri mobilnosti osoblja u inozemstvo. Učilište će kroz ovaj projekt razviti kapacitete za djelovanje na međunarodnoj razini, unaprijediti vlastitu strategiju internacionalizacije i postići veću kvalitetu obrazovanja i upravljanja ustanovom.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za polaznike

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Program Erasmus+ 2018.: program Europske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport; Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince (Projekt mobilnosti za osoblje u obrazovanju odraslih)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partner projekta: ITC International TEFL Certificate s.r.o. – Češka

Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry

Učilište Ambitio kao partner Veleučilištu Velika Gorica administrira projekt te razvija sustav za e-učenje za Specijalistički diplomski stručni studij optometrije. Iskustvo Učilišta u izradi naprednih sustava e-učenja i iskustvo za samostalno administriranje ESF projekta uz dostatne ljudske kapacitete, važan su čimbenik uspješnosti ovog projekta.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija visokog obrazovanja (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Veleučilište Velika Gorica

Partneri projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Obrazovanjem do posla i sporta u zagrebačkom turizmu

Učilište Ambitio je uspješnom prijavom na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III dobilo projekt financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda tijekom kojeg će se izraditi i provesti tri nova jedinstvena programa obrazovanja za pripadnike ranjive skupine nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina s ciljem stjecanja stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina koje će doprinijeti njihovoj lakšoj integraciji na tržište rada.

Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Obrazovanjem do posla i sporta u zagrebačkom turizmu

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri projekta: Horvat turizam – putnička agencija d.o.o.