Karijere za njegovatelje – Careers for Carers (CforC)

Glavni cilj je odgovoriti na poteškoće pri zapošljavanju u području osobnih usluga privlačenjem mladih u sektor zdravog starenja, njihovim osposobljavanjem i pružanjem savjeta za zapošljavanje.

VET-Di.Ca.B. – Unaprjeđenje digitalnih vještina nastavnika i trenera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju 

Glavni cilj projekta je povećanje digitalnih vještina strukovnih nastavnika, trenera, koordinatora, administrativnog osoblja organizacija i pružatelja strukovnog obrazovanja. Partnerske organizacije razvijat će suradnju o primjeni digitaliziranih okruženja u obrazovanju i osposobljavanju putem novih metoda i pristupa učenju i podučavanju.

Osnaži me za posao! (SOS4JOB)

Opći cilj je implementirati inovativni online trening iz područja razvoja mekih vještina kroz platformu Essential Skills Program. Kroz projekt nastoji se pružiti inovativna mogućnost učenja o mekim vještinama što će doprinijeti osvještavanju javnosti i ciljnih skupina o važnosti edukacije iz područja mekih vještina.

FeASibility of Implementing the Essential Skills Program for Adult Education ORganizations, Educators and Learners – ASPIRE

Glavni cilj ovog projekta je testirati module mekih vještina i promovirati korištenje Essential Skills Programa (ESP) među organizacijama za obrazovanje odraslih, nastavnicima, upolaznicima (odrasle, niskokvalificirane, nezaposlene osobe i migranti) i osobljem nevladinih organizacija u Hrvatskoj i Nizozemskoj.

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

Svrha ovog projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta rada RCK Mlinarska, koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima

Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska – izgradnja Centra

Provedbom ovog projekta značajno de se unaprijediti infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska u (pod)sektoru zdravstva. Glavne aktivnosti RCK bit će redovno obrazovanje, dokvalifikacije i prekvalifikacije te obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje. 

Obrazovanjem do posla i sporta u zagrebačkom turizmu

Cilj projekta je razviti tri nova inovativna programa osposobljavanja za učitelja jedrenja, učitelja jedrenja na dasci i učitelja kanuinga te provesti programe za pripadnike ciljane ranjive skupine nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina. 

Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry

Veleučilište Velika Gorica kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvit će novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku. Razvojem kurikuluma novog studija koji će se u potpunosti izvoditi na engleskom jeziku, doprinjet će se internacionalizaciji hrvatskog visokog obrazovanja i potaknuti rast stope dolazne mobilnosti studenata.

Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za polaznike

Svrha projekta je unaprjeđenje primjene inovativnih metoda poučavanja i naprednih metoda e-učenja te razvoj vještina digitalne pismenosti zaposlenika, nastavnika i polaznika obrazovnih programa Učilišta Ambitio u području općeg (nestrukovnog) obrazovanja odraslih.

3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

Cilj projekta je povećati zapošljivosti 50 nezaposlenih osoba iz ranjivih skupina osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine, kroz stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina putem inovativnih, tržišno opravdanih i na ishodima učenja utemeljenih programa osposobljavanja.

Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Cilj projekta je razvoj i provedba 10 novih fakultativnih/izvannastavnih programa u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti.

Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma

Ciljevi projekta su razviti Program usavršavanja za poslove voditelja zdravstvenog turizma te uspostaviti trajnu mrežu poslodavaca s ciljem razmjene dobre prakse i stalnog poboljšavanja i prilagođavanja obrazovnog programa potrebama tržišta rada, u svrhu brže i kvalitetnije zapošljivosti i doprinosu razvoja zdravstvenog turizma u RH.

E – programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb

Cilj projekta je unaprijediti participaciju odraslih u programima cjeloživotnog učenja na području LAG-a Moslavina, grada Zagreba i Zagrebačke županije kroz uvođenje novih obrazovnih programa stručnog usavršavanja u rastućem zdravstvenom sektoru, razvijenih na temelju potreba poslodavaca.