Ljubičić Miloš

MIlos

Dr. Miloš Ljubičić je doktor dentalne medicine, specijalist na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Posebno je zainteresiran za restaurativnu i estetsku stomatologiju, digitalne i CAD/CAM sustave. Dentalni fotograf, tvorac međunarodno priznatog tečaja dentalne fotografije “The Bigger Picture” i predavač na tečaju na temu injekcijske tehnike izrade kompozitnih ljuskica (GC Srbija).
Nominiran za najperspektivnijeg mladog člana European Society of Cosmetic Dentistry, ESCD ( St. Petersburg 2019). Predavač American Society of Cosmetic Dentistry i European Society of Cosmetic Dentistry.
Pobjednik je MPF natjecanja iz područja dentalne fotografije na IDS, Keln, 2019.godine 
Pobjednik je ESCD natjecanja iz područja dentalne fotografije, St. Petersburg, 2019.