Firić Ivanka

Ivanka Firic

Ivanka Firić završila je osnovno školsko i srednje stručno obrazovanje u Zdravstvenom obrazovnom centru za zvanje medicinske sestre općeg smjera.

Godine 1988. započinje raditi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb na svim područjima i specijalistikama polikliničke stomatološke zaštite, gdje radi i danas. Znanja i vještine koje stječe su asistiranje u dijagnostičko-terapijskim postupcima u dentalnoj medicini osobite na području dentalne protetike te oralne kirurgije na mjestu medicinske sestre – instrumentarke u kirurškim salama oralne kirurgije. Sada radi na radnom mjestu odjelne sestre ortodoncije gdje sudjeluje i asistira u dijagnostičko-terapijskim postupcima iz tog područja te organizira i koordinira rad medicinskih sestara na odjelu ortodoncije.

U međuvremenu 2013. godine završava prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb te stječe titulu prvostupnice sestrinstva. Nakon toga završava i diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2015. godine stječe titulu magistre sestrinstva gdje usvaja znanja iz područja medicine, edukacije te znanja i iskustva iz područja znanstvenih istraživanja za što dobiva i dekanovu nagradu za izvrsnu uspješnost.

Sudjeluje u projektima koji uključuju napredak i edukaciju medicinskih sestara u dentalnoj medicini, kako na nivou ustanove u kojoj radi, tako i šire. Aktivno i pasivno je uključena na stručnim predavanjima u ustanovi, na kongresima i tečajevima vezanim za rad u dentalnoj medicini.

Godine 2015. započinje predavati u Učilištu Ambitio u teorijskom i praktičnom dijelu nastave. Znanja i vještine iz područja zdravstvene njege u dentalnoj medicini, dentalnog asistiranja, dentalne opreme i materijala, kvalitete rada, administracije i organizacije rada prenosi polaznicima učilišta na temelju usvojenog obrazovanja i dugogodišnjeg rada i iskustva u dentalnoj medicini.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ završna provjera znanja

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Kvaliteta u dentalnoj medicini, Organizacija rada, Dentalno asistiranje, Administracija u dentalnoj medicini, Zdravstvena njega

Program usavršavanja za poslove u području slušne akustike

✔ Dezinfekcija