Buben Jelena

Jelena Buben1

Jelena Buben završila je u Krapini Osnovnu školu „Ljudevit Gaj“ i Opću gimnaziju u Srednjoj školi Krapina. Akademske godine 2013./2014. upisala je studij Medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb, a 2019. godine stekla je zvanje magistre medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Akademske godine 2017./2018. upisala je paralelni studij Farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistre farmacije 2020. godine.

Dobitnica je Rektorove nagrade u kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad 2019. godine i stipendije Krapinsko-zagorske županije u kategoriji Nadareni studenti u akademskoj godini 2018./2019. i 2019./2020.

Nakon završenog studija Medicinske biokemije, stručno osposobljavanje odradila je u Kliničkom zavodu za kemiju KBC-a Sestre milosrdnice, a nakon završenog studija Farmacije stručno osposobljavanje odradila je u Gradskoj ljekarni Zagreb.

Jelena Buben od 2020. godine članica je Hrvatske ljekarničke komore i zaposlena je u Gradskoj ljekarni Zagreb.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Programstjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Biokemija

          ✔ Farmaceutska kemija s farmakologijom