Talijanski u dentalnom turizmu

Bavite se ili se želite baviti dentalnim turizmom ili pak želite početi raditi s pacijentima iz Italije? Upišite tečaj talijanskog jezika u dentalnoj medicini i iskoristite jedinstvenu priliku za svladavanje jezične i kulturološke barijere između sebe i svojih pacijenata iz Italije.

Tečaj talijanskog jezika u dentalnoj medicini je nastavak razvoja naše obrazovne ponude. Višegodišnje iskustvo temeljeno na uspješnoj edukaciji dentalnih asistenata i voditelja u zdravstvenom turizmu pokazalo nam je potrebu za uvođenjem specijaliziranog tečaja koji omogućava polaznicima uspješnu usmenu i pismenu komunikaciju na talijanskom jeziku s pacijentima odnosno potencijalnim korisnicima zdravstvenih usluga iz Italije.

Tečaj talijanskog jezika za doktore dentalne medicine i dentalne asistente te za sve druge koji se žele osposobiti za rad s pacijentima iz Italije pruža sljedeće:

  • usvajanje osnova talijanskog jezika i gramatike
  • usvajanje posebnog rječnika u dentalnoj medicini
  • jezične vježbe s nastavnikom talijanskog jezika (simulacija stvarnih situacija uživo)
  • upućivanje u kulturološki aspekt Italije
  • pristup e-platformi (video simulacija stvarnih situacija u ordinaciji i drugim vrstama interakcije usko vezane za dentalni turizam)
  • online tutoring i vježbe

Provedba tečaja

Tečajevi se provode u zimskom semestru (studeni – ožujak) i ljetnom semestru (ožujak-srpanj).

Prijave za tečaj

Za početni i napredni tečaj s kombiniranom nastavom te napredni tečaj putem e-učenja prijave se zaprimaju tijekom cijele godine. Nastava se organizira kada se formira skupina polaznika. Ako ste zainteresirani za tečaj, molimo Vas da popunite obrazac za prijavu kako bismo Vas mogli povratno kontaktirati i informirati o početku nastave.

Upisi i početak nastave

Upisi za tečajeve vršit će se po formiranju skupine. Prijave se zaprimaju tijekom cijele godine.

Inicijalni test

Test za samoprovjeru talijanskog jezika možete naći ovdje.

Trajanje

60 sati

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad

Cijena

Početni – kombinirana nastava 530,00 EUR (4 rate)
Napredni – kombinirana nastava 400,00 EUR (3 rate)
Napredni putem e-učenja 400,00 EUR (3 rate)
10 % popusta za bivše i sadašnje polaznike nekog od formalnih programa

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica