Lokmer Danijela

danijela-lokmer

Danijela Lokmer  završila je osnovnu školu i jezičnu gimnaziju u Splitu. Nakon gimnazije odlazi u Zagreb na studij gdje završava studij engleskog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu. Nakon studija zapošljava se u XVI. Gimnaziji te vrlo brzo prelazi u školu stranih jezika Halpet u kojoj predaje poslovni engleski dugi niz godina te se usavršava u području poslovnog engleskog jezika posebice u području održavanja radionica na teme poslovnih vještina poput pregovaranja, poslovne korespodencije i komunikacijskih vještina.

Od 2013. godine surađuje s Učilištem Ambitio gdje uspješno podučava specijalizirani engleski jezik za dentalne asistente u programima usavršavanja i prekvalifikacije za dentalne asistente.

Održala je prezentacije na temu „To teach is not lecture but to present“ na HUPE (Hrvatsko udruženje poslovnog engleskog jezika) konferenciji  u Šibeniku i Dubrovniku 2005. i 2008. godine te na Besig (Business English Special Interest Group) konferenciji u Berlinu 2007. godine gdje održava radionicu BE personal (Business English personal) kojom prikazuje kako različite osobnosti različito uče te kako se svakom studentu treba pristupiti na osoban i individualan način.

Redovito sudjeluje na stručnim skupovima i seminarima te se stručno usavršavala u Londonu i sudjelovala u stručnim seminarima izdavačke kuće McMillan iz Oxforda.

Za sebe voli reći „Volim dati najviše sebe u onomu što najviše volim, a to je predavati engleski jezik. Veseli me napredak i osmijeh na licu mojih učenika. Živim svoj poziv“.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ Poslovni engleski jezik

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Engleski jezik

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

          ✔ Engleski jezik

Program osposobljavanja za poslove domaćina brodice i jahte

✔ Osnove engleskog jezika u nautičkom turizmu

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Engleski jezik