Vuletić Marko

Marko Vuletic

Dr. sc. Marko Vuletić, dr. med. dent., specijalist oralne kirurgije, rođen je 5. listopada 1987. godine u Sisku, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Upisuje dodiplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. gdje je diplomirao 2012. godine kao najbolji student u generaciji s prosjekom ocjena 4,84. Dobitnik je Rektorove nagrade za izvorni znanstveni rad 2010. godine, a 2010. i 2011. godine dobitnik je i Dekanove nagrade kao najuspješniji student u svojoj generaciji. Tijekom cijelog razdoblja studiranja bio je stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za nadarene studente (A kategorija).
U srpnju 2015. započinje specijalizaciju iz oralne kirurgije u KB Dubrava, te 31. siječnja 2019. godine polaže specijalistički ispit s ocjenom odličan i stječe naziv specijalist oralne kirurgije. Od 01. veljače 2020. radi na Kliničkom zavodu za oralnu kirurgiju Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb.
U prosincu 2017. uspješno je obranio doktorsku disertaciju iz područja oralne kirugije i stekao akademski stupanj doktora znanosti.
Od 1. ožujka 2019. godine počinje raditi u suradničkom zvanju na radnom mjestu poslijedoktorand na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Neprekidno se znanstveno i stručno usavršava, a sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i pozvani predavač na kongresima u organizaciji HKDM.
Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju i Hrvatskog liječničkog zbora.
Autor je i koautor brojnih znanstvenih, stručnih i preglednih radova, poglavlja u knjigama, te kongresnih priopćenja u domaćim i stranim časopisima.