Repovečki Senka

Senka2

Senka Repovečki osnovnu školu je završila u Zaboku, a srednju školu za medicinske sestre u Vrapču. Od 1995. godine radi u Klinici za psihijatriju Vrapče. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2007. godine završila je za prvostupnicu sestrinstva te 2012. godine Specijalistički diplomski studij Psihijatrijskog sestrinstva. Godine 2015. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završila je Sveučilišni diplomski studij sestrinstva. Nastavnu aktivnost započinje 2011. godine kada je izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, iz područja psihijatrijske zdravstvene njege i gerijatrijske zdravstvene njege, te izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, iz područja psihijatrijske zdravstvene njege. Od 2014. godine je mentor pripravnika na Klinici za psihijatriju Vrapče. Godine 2016. izabrana je u nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (sestrinstvo) na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Iz područja palijativne skrbi 2013. godine završila je tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije „Osnove palijativne medicine„, a 2015. godine tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije „Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi„ na Medicinskom fakultetu Zagreb. Član je Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i član Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu u HUMS-u. Polaznik je Studija logoterapije V. Frankl, Institut logoterapije u Beču te polaznik edukacije iz grupne analize. Godine 2016. postaje član Tematske radne skupine za izradu novih programa usavršavanja odraslih „Njegovateljica s palijativnim pristupom“ i „Medicinska sestra za palijativnu skrb“ na projektu HR.3.1.19-0047 „E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“ financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi – medicinske sestre/medicinski tehničari

✔ Osnovni principi palijativne skrbi, Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativne skrbi, Kvaliteta palijativne skrbi

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom

✔ Koncept palijativnog pristupa, Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativne skrbi