Habazin Irena

Irena-Habazin2

Irena Habazin diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a potom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer – Poremećaji u ponašanju, na kojem je 2010. godine obranila magistarski rad, a 2013. godine i doktorsku disertaciju (Čimbenici zadovoljstva poslom i izgaranja na poslu medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u zdravstvenom i penalnom sustavu). Do 1993. godine radila je u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a od tada do danas zaposlena je u Školi za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu. Godine 2009. napredovala je u zvanje profesor mentor i 2014. godine u zvanje profesor savjetnik. Od 2006. godine vanjski je suradnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, na kojem je izabrana u nastavno zvanje predavača kao naslovnog zvanja u području biomedicine i zdravstva za stručno polje kliničke medicinske znanosti (2010. – reizbor). Od 2012. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi nastavu na predidplomskom studij sestrinstva (vanjski suradnik – viši asistent), a 2014. godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog poja edukacijske i rehabilitacijske znanosti, znanstvene grane inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Od 2010. do 2012. godine sudjelovala je kao član radne skupine za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma za kvalifikaciju medicinska sestra/tehničar opće njege u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb, a od 2010.-2011. godine bila je član upravljačkog odbora twinning light projekta “Podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnog programa s Direktivom 2005/36/EK”. Od 2010. do 2012. godine sudjelovala je u izradi i izvođenju programa: Edukacija mentora za specijalizacije u sestrinstvu (Ministarstvo zdravstva RH). Godine 2016. sudjelovala je u radu Tematske radne skupine za izradu novih programa usavršavanja odraslih: Medicinska sestra za palijativnu skrb i Njegovateljica s palijativnim pristupom. Od 1999. godine član je Ispitne komisije na stručnim ispitima za medicinske sestre općeg smjera, a od 2008. godine član je Ispitnog povjerenstva na stručnim ispitima nastavnicima zdravstvene struke koji predaju u nastavnom programu za zanimanje medicinska sestra/tehničar u srednjim školama.

Dodatno je završila edukaciju iz Integrativne geštalt terapije (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie). Volonterski sudjeluje u izradi i izvođenju programa Centra za obitelj, djecu i mlade – CODIM.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi – medicinske sestre/medicinski tehničari

✔ Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom

✔ Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi