Turčić Ivica

Ivica Turcic

Ivica Turčić rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju Ugostiteljsku školu, smjer kuhar. Nakon 12 godina praktičnog rada u struci u Hrvatskoj i inozemstvu 2008. godine polaže i majstorski ispit i stječe zvanje majstor kuhar. Iste godine zapošljava se na visokoškolskoj ustanovi Veleučilište Velika Gorica na radnom mjestu Voditelja pododsjeka za ugostiteljske i uslužne djelatnosti. Godine 2015. diplomirao je na dodiplomskom studiju Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica, a ove godine završava specijalistički studij Logistički menadžment na istom Veleučilištu. U 25 godina staža u struci stekao je široko znanje i iskustvo iz područja kuharstva i ugostiteljstva.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program osposobljavanja za poslove domaćina brodice i jahte

✔ Jednostavni poslovi pripreme i posluživanja jednostavnih jela i pića na brodici i jahti