Vodogaz Sara

Sara Vodogaz

Sara Vodogaz završila je osnovnu školu  i jezičnu gimnaziju u Splitu. Zbog ljubavi prema prirodnim predmetima 2010.godine upisuje Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu, smjer biologija i kemija. Po završetku studija odradila je Erasmus stručnu praksu na Institutu za istraživanje u biomedicini i zdravstvu u Barceloni, koja joj je pomogla da proširi svoje znanstvene vidike. Nakon toga je odradila stručno osposobljavanje u osnovnoj školi Visoka u Splitu i jednu godinu je provela radeći kao profesorica kemije u osnovnoj školi. Godine 2020. počinje raditi u Prvoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu gdje predaje kemiju.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Kemija