Platužić Željko

Zeljko Platuzic

Željko Platužić nakon završene opće gimnazije, upisuje Hrvatske studije, gdje je diplomirao studij filozofije  i hrvatske kulture. Nakon završetka studija, radi u zagrebačkim srednjim školama kao profesor hrvatskoga jezika, etike i filozofije  (XIII. gimnazija, I. gimnazija,  Druga ekonomska škola, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Trgovačka škola). Od 2010. godine trajno je zaposlen u IX. gimnaziji, gdje predaje etiku, filozofiju i logiku.

Godine 2014. sudjelovao je u radu stručnog povjerenstva kao član stručnog povjerenstva za filozofiju i logiku za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za srednju školu za školsku godinu 2014./2015. Izradio je ciklus pitanja za pripremu državne mature iz filozofije, logike i etike Također, održao je ciklus webinara za pripremu državne mature iz etike, filozofije i logike 2010./2011. Sustavno sudjeluje na  stručnim skupovima i seminarima iz područja etike, filozofije i logike, a od 2017. godine član je stručne radne skupine koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. iz nastavnog predmeta filozofije.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje dentalni/a asistent/ica

✔ Etika

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

          ✔ Etika

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Etika