Bogdanić Darija

Bogdanic Darija

Darija Bogdanić, dr. med., diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog staža počinje raditi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije. Trenutno radi kao liječnik na specijalizaciji iz transfuzijske medicine u KBC Zagreb. Tijekom specijalizacije nastavila je s daljnjim usavršavanjem pa tako trenutno pohađa doktorski studij Molekularne bioznanosti Sveučilišta u Osijeku, boravila u Newcastle University te sudjeluje na domaćim i inozemnim kongresima.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Imunohematologija i transfuziologija