Husedžinović Sanja

Sanja Husedzinović

Sanja Husedžinović, univ. mag. med. dent., spec. oralne kirurgije, nakon završene opće gimnazije u Zagrebu, 2001. godine upisuje Stomatološki fakultet na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirala je 2007. godine na temu “Anafilaktička reakcija na lokalne anestetike”. Po završetku visokog obrazovanja godinu dana je stažirala u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Zagrebu. Godine 2009. upisuje poslijediplomski sveučilišni studij te nakon obrane rada na temu “Zub kao izvor matičnih stanica” 2011. godine stječe titulu sveučilišnog magistra dentalne medicine. Iste godine započinje specijalizaciju iz oralne kirurgije na odjelu oralne kirurgije KB Dubrava i Stomatološkog fakulteta te 2012. godine polaze specijalistički ispit i stječe titulu specijalist oralne kirurgije. Od 2013. godine radi na Odjelu oralne kirurgije Stomatološke Poliklinike Zagreb.