Balić Hana

Hana Balic1

Hana Balić završila je srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra na Zdravstvenom učilištu u Mostaru. Od 1982. do 2000.  godine radi kao medicinska sestra na odjelu intenzivne njege Kliničkog bolničkog centra Dubrava, zatim od 2000. godine priključuje se timu Zavoda za kardiologiju, odijelu Nuklearnu medicinu sve do 2006. godine kada preuzima ambulantu za kardiološku dijagnostiku, gdje još i danas uspješno djeluje. 

Preddiplomski studiji sestrinstva završava 2011. godine na Zdravstvenom veleučilištu, a 2015. upisuje pedagoško-psihološko obrazovanje na Učiteljskom fakultetu. Od 2013. godine redovni je asistent na Katedri zdravstvene njege, Zdravstvenog veleučilišta, gdje predaje teorijsko znanje iz sljedećih predmeta: Proces zdravstvene njege, Zdravstvena njega odraslih, Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika i Zdravstvena njega gerijatrijski bolesnika. Autorica je priručnika „Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika“. Izvanredni je predavač i voditelj praktične nastave Zdravstvena njege u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb i Petrinja u svrhu osposobljavanja polaznika za poslove njegovatelja/ice. Dugogodišnji je suradnik u nastavi i izvođenju praktičnih vježbi za učenike Škole za medicinske sestre Mlinarska i Vinogradska, isto tako studentima Zdravstvenog veleučilišta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Aktivan je član Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) i Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS), organizator i predavač na brojnim stručnim skupovima. Suradnik je u nastajanju i objavljivanju stručnih članaka namijenjen trajnom usavršavanju medicinskih sestara, unapređivanju i promoviranju važnosti profesije medicinskih sestara u društvu te zalaganju za ostvarivanju njihovih prava.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja starijih i nemoćnih osoba

✔ Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba

✔ Prva pomoć

Program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina

✔ Poslovi gerontodomaćina

✔ Prva pomoć