Prekvalifikacija za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

Barbara Marić

Barbara Marić, doktorandica iz područja temeljnih medicinskih znanosti, trenutno pohađa doktorski studij ”Molekularne bioznanosti” gdje je usmjerena na modul biomedicina. Završila je redovni integrirani diplomski

Više

Bogdanić Darija

Darija Bogdanić, dr. med., diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenog staža počinje raditi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske

Više

Brkić Selena

Selena Brkić rođena je u Zagrebu, gdje je završila opću gimnaziju i srednju glazbenu školu, a zatim upisala Filozofski fakultet na kojemu je diplomirala kroatistiku

Više

Hadrović Ksenija

Ksenija Hadrović završila je 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij Latinskoga jezika i rimske književnosti i studij Komparativne književnosti. Od 1998. radi kao profesorica

Više

Ječminek Blaženka

Blaženka Ječminek nakon završene gimnazije u Bjelovaru upisuje Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Diplomirala je 1982. godine i stekla zvanje diplomirani inženjer matematike – praktična matematika

Više

Komparak Andrija

Andrija Komparak djetinjstvo i osnovnu školu završio je u gradu Korčuli, a gimnaziju i fakultet u Zagrebu. Diplomirao je povijest i sociologiju. Od 2009. godine radi

Više

Lokmer Danijela

Danijela Lokmer  završila je osnovnu školu i jezičnu gimnaziju u Splitu. Nakon gimnazije odlazi u Zagreb na studij gdje završava studij engleskog jezika i književnosti

Više

Malić Hrvoje

Hrvoje Malić diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 2011. godine na smjerovima prof. biologije i dipl. ing. biologije – ekologija. Za vrijeme studiranja sudjelovao je na projektima

Više

Mataić Ana

Ana Mataić, dr. med., rođena je 11. prosinca 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje zavšava osnovnu školu i opću gimnaziju, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta

Više

Petrović Anja

Anja Petrović u Varaždinu je 2015. godine završila Fakultet organizacije i informatike Varaždin te je stekla naziv magistra informatike. Nakon studija je završila tečaj za

Više

Platužić Željko

Željko Platužić nakon završene opće gimnazije, upisuje Hrvatske studije, gdje je diplomirao studij filozofije  i hrvatske kulture. Nakon završetka studija, radi u zagrebačkim srednjim školama kao

Više

Škrobo Tea

Škrobo Tea rođena je u Puli, gdje je završila opću gimnaziju. Medicinski fakultet u Rijeci upisala je akademske godine 2011./2012., a diplomirala 2017. godine. Tijekom

Više

Tamajo Ettore

Ettore Tamajo završio je Matematičko-informatičku srednju školu (MIOC) u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u prosincu 2001. i stekao stručni naziv diplomirani

Više

Trajanje

3110 sati

Provedba nastave

Prilagođeno polaznicima uz rad

Cijena

Prekvalifikacija: 4.800,00 EUR
10 % popusta prilikom uplate cjelokupnog iznosa školarine
Za drugu generaciju polaznika odobravamo dodatnih 5 % popusta

Način plaćanja

20 rata

Mogućnost kreditiranja

Uplatnica