Osnovni podaci o projektu 

Naziv projekta: Unaprjeđenje digitalnih vještina nastavnika i trenera u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: ERASMUS+ KA210-VET- Mala partnerstva u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Nositelj projekta: IRECOOP Impresa Sociale Soc. Coop.

Partneri projekta: 

  1. Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih
  2. Association “BULGARIA TRAINING” iz Bugarske
  3. Inercia Digital S.L. iz Španjolske

 

Ciljevi projekta:

  • povećanje digitalnih vještina strukovnih nastavnika, trenera, koordinatora i administrativnog osoblja organizacija
  • razvijanje suradnje između partnera o primjeni digitaliziranih okruženja u obrazovanju i osposobljavanju putem novih metoda i pristupa učenju i podučavanju
  • povećanje atraktivnosti pružanja osposobljavanja za učinkovito ispunjavanje sve zahtjevnije potražnje
  • razvoj nove mreže suradnje na europskoj razini koja se temelji na dijeljenju, sudjelovanju, kontinuiranom dijalogu i razmjeni dobrih praksi kako bi se povećala konkurentnost europskog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja pred novim izazovima budućnosti.

Ciljne skupine:

a) primarna skupina: treneri, nastavnici i administrativno osoblje partnerskih organizacija u strukovnom obrazovanju

b) sekundarna skupina: treneri, nastavnici i pružatelji strukovnog obrazovanja

Očekivani rezultati projekta:

  • provedne tri radionice unaprjeđenja digitalnih kapaciteta (LABS) u Hrvatskoj, Bugarskoj i Španjolskoj za primarnu ciljnu skupinu
  • provedene četiri nacionalne radionice za sekundarnu ciljnu skupinu
  • izrađene smjernice i video-upute na temelju razmjene iskustava i praksi te procesa izgradnje kapaciteta na temelju dokumenta DigCompEdu (2017.) za trenere.

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 EUR

Ukupna EU bespovratna sredstva: 60.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseca, od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

E-mail: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište autora web stranice i Komisija se ne može smatrati

odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.