Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Internacionalizacija visokog obrazovanja (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Veleučilište Velika Gorica

Partneri projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Cilj projekta:

Razviti novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku.

Svrha projekta:

Veleučilište Velika Gorica kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvit će novi Specijalistički diplomski stručni studij optometrije na engleskom jeziku.

Razvojem kurikuluma novog studija koji će se u potpunosti izvoditi na engleskom jeziku, Veleučilište Velika Gorica će doprinjeti internacionalizaciji hrvatskog visokog obrazovanja i potaknuti rast stope dolazne mobilnosti studenata.

Prva ciljna skupina – nastavnici će proći edukaciju o metodama poučavanja usmjerenim na ishode učenja koji studente stavljaju u centar obrazovnog procesa, edukaciju o pripremi scenarija za izradu lekcija e-učenja i dvomjesečni tečaj engleskog jezika te time osuvremeniti vlastite postojeće nastavničke kompetencije, čime će se ujedno unaprijediti ljudski potencijali i ojačati institucionalni kapaciteti Veleučilišta.

Druga ciljna skupina – studenati stručnog studija očne optike bit će uključeni u postupak evaluacije sustava za e-učenje na engleskom jeziku. Time će se ojačati njihove kompetencije u području digitalne i jezične pismenosti te će ih se potaknuti na snažniju uporabu modernih i inovativnih načina učenja temeljenih na IK tehnologiji i pomoći im u prevladavanju bojazni od upisa i pohađanja studija na engleskom jeziku. Time će se povećati njihove kompetencije u području mobilnosti, što je ujedno i dugoročan utjecaj projekta na ovu ciljnu skupinu.

Očekivani rezultati projekta:

  • Provedba metodološke edukacije o definiranju ishoda učenja i pripremi scenarija za izradu lekcija e-učenja te dvomjesečnog tečaja engleskog jezika za 15 nastavnika
  • Razvoj kurikuluma za novi specijalistički stručni diplomski studijski program optometrije na engleskom jeziku
  • Razvoj platforme za e-učenje s digitalnim nastavnim sadržajima novog studija
  • Sudjelovanje na 8 sajmova visokoškolskog obrazovanja sa svrhom promoviranja novog studijskog programa

Ukupna vrijednost projekta: 1.795.570,23 kn

Ukupna EU bespovratna sredstva: 1.795.570,23 kn

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci, od 12. listopada 2018. do 12. prosinca 2020.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

 Email: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Učilišta Ambitio.