Osnovni podaci o projektu 

Naziv projekta: Karijere za njegovatelje – Careers for Carers (CforC)

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: ERASMUS+ KA220-VET- Strateška partnerstva u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Nositelj projekta: Eurasante – Francuska

Partneri projekta: 

 1. Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih
 2. Challedu – Grčka

 3. Xenios Polis. Culture, Science and Action – Grčka

 4. Fonix As – Norveška
 5. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen – Belgija

 

Ciljevi projekta:

Glavni cilj je odgovoriti na poteškoće pri zapošljavanju u području osobnih usluga privlačenjem mladih u sektor zdravog starenja, njihovim osposobljavanjem i pružanjem savjeta za zapošljavanje.

Ciljevi su:

  • pružiti alat (igra bijega – engl. escape game) za podizanje svijesti o profesiji skrbi za starije osobe i zdravog starenja,
  • ponuditi osposobljavanje mladim ljudima kako bi ih pripremili za karijeru u zdravom starenju,
  • izraditi knjižicu najboljih praksi kao izvor za pružatelje usluga oblikovanja karijere i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ciljne skupine:

 1. mladi ljudi zainteresirani za otkrivanje profesija zdravog starenja, žele znati više o tome i žele svoju profesionalnu budućnost upisati upravo u ova područja.
 2. njegovatelji zdravstveno-socijalnih ustanova i službi za njegu u kući, stručnjaci za zdravstvo i zdravo starenje koji će dobiti dodatnu pomoć, doći će osposobljavati mlade u svojoj struci i rasteretiti im posao.
 3. pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: Dostupnost nove ponude osposobljavanja za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za doprinos kontinuiranom stručnom razvoju stručnjaka u području zdravog starenja i poboljšanju kvalitete osposobljavanja na tu temu.
 4. osobe treće životne dobi kojima su potrebne osobne usluge, imaju koristi od poboljšane prakse i većeg broja osoblja.
 5. tijela javne vlasti koja će moći nadoknaditi nedostatak kadrova u području zdravog starenja.

Očekivani rezultati projekta:

 • razvijena igra bijega usmjerena na osobne usluge osoba treće životne dobi
 • razvijen program osposobljavanja i digitalna platforma usmjerena na mlade ljude zainteresirane za karijeru skrbi za osobe treće životne dobi
 • izrađena brošura najboljih praksi i resursa za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru zdravog starenja.

Ukupna vrijednost projekta: 250.000,00 EUR

Ukupna EU bespovratna sredstva: 250.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2025.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

E-mail: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

Više o projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://lille.eurasante.com/our-european-projects/ongoing-european-projects/cforc/ 

Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište autora web stranice i Komisija se ne može smatrati

odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.