Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: 3D u hrvatskom turizmu – osposobljavanje za domaćina/icu broda, domaćina/icu smještajnih kapaciteta i domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri projekta:

  1. HORVAT TURIZAM PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.
  2. PUSTARA VIŠNJICA d.o.o.
  3. POLO LINE d.o.o.
  4. AMBITIO SANA d.o.o.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećati zapošljivosti 50 nezaposlenih osoba iz ranjivih skupina osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine, kroz stjecanje stručnih znanja, općih kompetencija i mekih vještina putem inovativnih, tržišno opravdanih i na ishodima učenja utemeljenih programa osposobljavanja, vođenih i mentoriranih od strane profesionalnih, educiranih i visokokvalificiranih stručnjaka turističko-ugostiteljskog sektora.

Svrha projekta:

Svrha ovog projekta je pridonijeti rastu zapošljavanja i smanjenju siromaštva, kroz aktivnosti koje pomažu ranjivim skupinama 25- i 54+ da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada.

Projekt daje izravan odgovor na društvene potrebe ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu inovativnih programa osposobljavanja za veću zapošljivost. U suradnji s poslodavcima definirat će se obrazovni sadržaji koji će biti aktualni i povezani s potrebama tržišta rada te usklađeni s potrebama ranjivih skupina. To će ojačati sektor kvalitetnim kadrovima, a ranjive skupine učiniti lakše zapošljivim i konkurentnijim.

Prva ciljna skupina – pripadnici ranjivih skupina 25- i 54+ bit će uključeni u njima prilagođene programe osposobljavanja za turističke domaćine. Osim stručnih kompetencija, ranjive skupine steći će i neke opće vještine, kao što su komunikativnost, profesionalnost, gostoljubivost i multikulturalnost. Time će se povećati njihova konkurentnost na tržištu rada, a tijekom obavljanja prakse povezat će se i s poslodavcima.

Druga ciljna skupina – nastavnici i mentori bit će uključeni u njima prilagođen program usavršavanja u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama. Time će steći dodatne kompetencije za poučavanje ranjivih skupina i povećati osobne kapacitete u inovativnom pristupu poučavanju.

Rezultati projekta:

  • Razvijen i proveden programa usavršavanja za predavače i mentore u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama za 8 stručnjaka
  • Razvijen i proveden programa obrazovanja za domaćina/icu broda za 10 polaznika
  • Razvijen i proveden programa obrazovanja za domaćina/icu smještajnih kapaciteta za 25 polaznika
  • Razvijen i proveden programa obrazovanja za domaćina/icu turističkog seoskog obiteljskog gospodarstva za 15 polaznika
  • Razvijen sustava za e-učenje za sva tri nova programa

Ukupna vrijednost projekta: 1.953.931,36 kn

Ukupna EU bespovratna sredstva: 1.953.931,36 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 10. travnja 2018. do 9. travnja 2020.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

Email: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Učilišta Ambitio