Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska 

Partneri projekta:

Cilj projekta

Uspostaviti Regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva i izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse kojima će se osigurati izvrsnost Centra.

Svrha projekta

Svrha ovog projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta rada RCK Mlinarska, koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima; uspostava i razvoj Centra za ergonomiju; poticanje izvrsnost nastavnika kroz aktivnosti jačanja kompetencija odgojno – obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; uspostava suradnje s ustanovama za visoko i srednje obrazovanje, znanstvenim organizacijama, komorama i tvrtkama te centrima izvrsnosti u zemlji i inozemstvu; ponuda stručnog osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog učenja odraslim polaznicima; razvoj specifičnih, posebno prilagođenih programa za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, s ciljem povećanja njihovih mogućnosti za ulazak i ostanak na tržištu rada.

Očekivani rezultati projekta

Projektom će se uspostaviti programski i kadrovski preduvjeti za uspješan rad centra kompetentnosti u podsektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Centar će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu, kako učenicima tako i polaznicima programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te poticati izvrsnost nastavnika i mentora kroz aktivnosti jačanja njihovih stručnih i nastavničkih kompetencija. Posebnost Centra je posvećenost ergonomiji, što ga čini jedinstvenim u ovom dijelu Europe.

Ukupna vrijednost projekta: 46.555.165,83 kn

Ukupna EU bespovratna sredstva: 46.555.165,83 kn

Razdoblje provedbe projekta: 48 mjeseci, od 1. prosinca 2019. do 1. prosinca 2023.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

E-mail: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Učilišta Ambitio.

eu-logo-zajedno-do-fondova
02 Ucinkoviti ljudski potencijali_BOJA
AMBITIO logo
04 Logo ZU