Osnovne informacije o projektu

 

Naziv projekta: Osnaži me za posao! (SOS4JOB)

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: ERASMUS+ KA210-ADU- Mala partnerstva u obrazovanju odraslih

Nositelj projekta: Učilište Ambitio

Partner projekta:Stichting Exe-Leren (Netherlands)

 

Pridruženi partner: Essential Skills Program USA

 

Ciljevi projekta:

  1. implementacija online treninga mekih vještina
  2. osvještavanje o važnosti edukacije iz područja mekih vještina
  3. pružanje inovativnih mogućnosti učenja o mekim vještinama

Opći cilj je implementirati inovativni online trening iz područja razvoja mekih vještina kroz platformu Essential Skills Program. Kroz projekt nastoji se pružiti inovativna mogućnost učenja o mekim vještinama što će doprinijeti osvještavanju javnosti i ciljnih skupina o važnosti edukacije iz područja mekih vještina. Uz online trening na engleskom jeziku, izradit će se i radne bilježnice na engleskom, hrvatskom i nizozemskom jeziku pomoću kojih će se moći pratiti napredak kroz svaki modul. Na taj način će ciljne skupine uvježbavati primjenu naučenih spoznaja o svakoj vještini te koristiti i jačati svoje digitalne vještine u online okruženju.

Po završetku implementacije online treninga izradit će se 3 analize provedenih treninga, jedan po svakoj ciljnoj skupini o tome koje je stanje bilo prije i koje je sada odnosno koliki je napredak i poboljšanje vještina ciljne skupine te jesu li povećali svoj potencijal na temelju obrasca samovrednovanja i evaluacijskog upitnika.

Ovim projektom uključeni partneri će povećati mogućnosti i ponudu edukacija za odrasle kao i omogućiti lakše stjecanje vještina koje čine razliku iako se one najčešće stječu neformalnim i informalnim učenjem.

Dugoročni cilj projekta je pružati program osposobljavanja ciljnim skupinama u top 10 traženih mekih vještina kako bi bili osnaženi i konkurentni na tržištu rada te utjecali na svoj osobni i profesionalni razvoj i uspjeh.

 

Ciljane skupine projekta:

a) nezaposleni i zaposleni u promjeni karijere

Nezaposlene osobe će razviti (ili nadograditi) meke vještine i time osnažene i konkurentnije na tržištu rada za pronalaženje posla kako za pripremne radnje u traženju posla (razgovor za posao) tako i u trenutku zaposlenja.

Zaposlene osobe u promjeni karijere će ojačati svoje osobne kompetencije, nadopuniti postojeće vještine te biti kvalitetnije osposobljene i pripremljenije za novo radno mjesto

b) osobe u tijeku procesa obrazovanja odraslih u Učilištu Ambitio i Exe-Leren

Osobe u tijeku obrazovanja odraslih će se, uz sudjelovanje u osposobljavanju, osnažiti za svoj budući posao i u mekim vještinama.

c) nastavnici u obrazovanju odraslih.

Nastavnici u obrazovanju odraslih će osnažiti svoje meke vještine za osobni razvoj i napredovanje na primarnom poslu kao i za inovativniji pristup nastavnom procesu u obrazovanju odraslih koji razvija i potiče primjenu mekih vještina kao što su motivaciju, kreativnost, nošenje sa stresnim situacijama ili neuspjehom, kritičko razmišljanje, prilagodljivost i to na način da u svoj nastavni proces uvedu elemente mekih vještina kroz problemske situacije.

 

Ukupna vrijednost projekta: 60.000,00 EUR

Ukupna EU bespovratna sredstva: 60.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 17 mjeseca, od 1. prosinca 2022. do 30. travnja 2024.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

E-mail: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

 

Sadržaj ove web stranice odražava isključivo stajalište autora web stranice i Komisija se ne može smatrati

odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

AMBITIO logo