Osnovne informacije o projektu

Naziv projekta: Unaprjeđenje pismenosti u Zdravstvenom učilištu

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja (Europski socijalni fond)

Nositelj projekta: Zdravstveno učilište Zagreb

Partner projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

 

Cilj projekta:

Razvoj i provedba 10 novih fakultativnih/izvannastavnih programa u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti.

Ciljne skupine:

Učenici i nastavnici Zdravstvenog učilišta.

Projektom se nastojalo unaprijediti kompetencije učenika potrebne za nastavak školovanja ili kvalitetan ulazak na tržište rada te razviti njihovu svijest o važnosti cjeloživotnog učenja. Unaprjeđenjem pismenosti učenici su stekli skup vještina i znanja koja im mogu pomoći u pronalaženju, kritičkom vrednovanju, obradi i korištenju informacija.

Projektom su se ojačali osobni nastavnički kapaciteti i razvile nove kompetencije nastavnika u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja. To se postiglo stručnim usavršavanjem kroz edukativne radionice u područjima metodologije definiranja ishoda učenja, izrade i provedbe kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti, organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana te upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi.

Rezultati projekta:

  • razvijeno devet novih fakultativnih predmeta i jedna izvannastavna aktivnost za više vrsta pismenosti, koji su postali sastavni dio Školskog kurikuluma Zdravstvenog učilišta
  • uspješno eksperimentalno izvedeno svih deset novih programa tijekom šk. god. 2018./2019.
  • u Zdravstveno učilište uveden sustav za učenje na daljinu Merlin u školi
  • izrađeni digitalni repozitoriji za svih deset novih programa i implementirani u sustav za e-učenje
  • provedena stručna usavršavanja nastavnika u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljnih na ishodima učenja, izrade i provedbe kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti, organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana te upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi.

Ukupna vrijednost projekta: 1.489.755,23 kn

Ukupna EU bespovratna sredstva: 1.489.755,23 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 30. studenog 2017. do 30. studenog 2019.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Alen Stranjik

Funkcija: Ravnatelj Učilišta Ambitio

Broj telefona: +385 1 4677 802

E-mail: alen.stranjik@uciliste-ambitio.hr

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Učilišta Ambitio

eu-logo-zajedno-do-fondova
ESF logo