5. 12. 2022.  Kick-off meeting

Kick-off sastanak otvorio je ravnatelj Učilišta Ambitio Alen Stranjik i pozdravio članove partnerske organizacije. Koordinatorica projekta Željka Ciler predstavila je projekt, projektne aktivnosti, načine diseminacije te naglasila na što sve je potrebno obratiti pozornost tijekom provedbe svih aktivnosti. Sastanak je bio izvrstan početak za predstavljanje projekta kako bi se osiguralo razumijevanje uloge partnera u projektu i dogovorilo početak zajedničkog rada.

U okviru Kick-off meetinga Učilište Ambitio je zajedno s partnerom održalo sastanak i s predstavnikom pridruženog partnera Essential Skills Program iz SAD-a na kojem je također predstavljen projekt i projektne aktivnosti te se razgovaralo o planiranju koraka u provedbi prve aktivnosti vezane uz razvoj interaktivnih radnih bilježnica za razvoj mekih vještina.

Suradnja s pridruženim partnerom Essential Skills Program omogućit će ciljnim skupinama razvoj 10 najtraženijih mekih vještina na tržištu rada putem online platforme Essential Skills Program, a interaktivne online bilježnice dodatno će omogućiti uvježbavanje primjene naučenih spoznaja o svakoj vještini. Na taj će se način pružiti inovativna mogućnost učenja i osnaživanje ciljnih skupina za uspješno zapošljavanje, promjenu karijere i osnaživanje u obrazovnom procesu.

Prosinac 2022. – Izrađen je logo projekta 

Prosinac 2022/siječanj 2023. – Izrađen je plakat projekta na hrvatskom,engleskom i nizozemskom jeziku.

28. 1. 2023. – Sastanak partnera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je online sastanak partnera i koordinatora vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica. Na sastanku se razgovaralo o ciljevima Aktivnosti 1, osnovnim informacijama i idejama vezanim uz izradu radnih bilježnica te vremenski period koje je potreban za izradu. Ujedno je dogovoren sastanak partnera s trenerima – stručnjacima u području razvoja mekih vještina na kojem će se razgovarati o konkretnim koracima u procesu izrade te vremenskom planu rada.

8. 2. 2023. Prvi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je online sastanak partnera i trenera – stručnih suradnika koji će izrađivati radne bilježnice. Svaki partner osigurao je svog stručnjaka u području razvoja mekih vještina s višegodišnjim iskustvom rada u tom području. Uvodni dio sastanka bio je rezerviran za upoznavanje s trenerima i njihovim iskustvima rada u području mekih vještina.

Nakon uvodnog dijela na sastanku se prezentirao projekt te se razgovaralo o ciljevima Aktivnosti 1, ključnim informacijama za izradu radnih bilježnica. Izrađivat će se 10 radnih bilježnica u digitalnom formatu za 10 mekih vještina. Radne bilježnice sadržavat će problemske zadatke iz stvarnih poslovnih i privatnih situacija te kraću teoriju u uvodnom dijelu koja se tiče pojedine vještine. Problemski zadatci bit će u tekstualnom, vizualnom i/ili audiovizualnom obliku uz angažman polaznika u nužnom istraživanju na internetu kako bi riješili zadani zadatak. Radne bilježnice bit će dodatni materijal za učenje uz korištenje platforme Essential Skills Program. Svaki partner i njegov trener izrađuje 5 radnih bilježnica na engleskom jeziku, a u konačnici sve radne bilježnice bit će na engleskom, hrvatskom i nizozemskom jeziku. Ujedno je predložen vremenski period koje je potreban za izradu svih radnih bilježnica, a koji će se po potrebi prilagođavati i biti u skladu s mogućnostima trenera. Neke radne bilježnice sadržavat će i zelenu dimenziju. Sudionici sastanka složili su se da je potrebno definirati izgled jedne radne bilježnice koja će biti predložak za izradu svih ostalih bilježnica. Do sljedećeg sastanka u veljači/ožujku 2023. treneri će dobiti predložak izgleda jedne radne bilježnice te će započeti svoj rad.  

15. 3. 2023. Drugi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je drugi online sastanak partnera i trenera.

Na sastanku se razgovaralo o do sada provedenim aktivnostima.  Treneri su započeli svoj rad na izradi prve dvije radne bilježnice vezane uz učinkovitu komunikaciju i produktivnu suradnju. Ujedno su se koordinator i partner dogovorili na koji način će postaviti radne bilježnice u digitalni format. S obzirom na to da brojni online alati za izradu digitalnih sadržaja u potpunosti ne zadovoljavaju potrebe ovog projekta i ne osiguravaju održivost nakon projekta, usuglašeno je da će se radne bilježnice izraditi u SCORM formatu na Moodle platformi koordinatora po principu instrukcijskog dizajna. Po završetku projekta SCORM paketi se mogu transferirati na partnersku LMS platformu te će se time osigurati održivost i nastavak širenja projektnih rezultata. Na sastanku se razgovaralo i o draftu prve radne bilježnice vezane uz učinkovitu komunikaciju i na načinu diseminacije tijekom razvoja radnih bilježnica na društvenim mrežama (FB, Twitter, Linkedin, Instagram). 

30. 3. 2023. Treći online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je treći online sastanak partnera i trenera.

Na sastanku se razgovaralo o detaljima digitalnog formata radnih bilježnica. Analizirala se radna bilježnica vezana uz produktivnu suradnju i pitanja vezana uz pojedine zadatke koji će biti interaktivni. Ujedno se razgovaralo o okvirnom vremenskom planu rada za nadolazeće tjedne i mjesece.

Koordinator je izradio plan diseminacije na društvenim mrežama vezanim za osvještavanje javnosti o važnosti mekih vještina u privatnom i poslovnom okruženju te izvršio prvu diseminaciju na društvenoj mreži Facebook za meku vještinu Samosvijesnost. Partner će isti postupak napraviti do kraja mjeseca ožujka.

25. 4. 2023. – predstavljanje projekta  na stručnom usavršavanju za nastavnike u obrazovanju odraslih Učilišta Ambitio

U okviru stručnog usavršavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih na temu „Učiti kako učiti”, prezentiran je projekt, ciljevi, ciljne skupine, aktivnosti te najavljeno obrazovanje u području mekih vještina koje će krenuti u okviru Ativnosti 2 na jesen, a u kojem mogu sudjelovati i nastavnici u obrazovanju odraslih.