5. 12. 2022.  Kick-off meeting

Kick-off sastanak otvorio je ravnatelj Učilišta Ambitio Alen Stranjik i pozdravio članove partnerske organizacije. Koordinatorica projekta Željka Ciler predstavila je projekt, projektne aktivnosti, načine diseminacije te naglasila na što sve je potrebno obratiti pozornost tijekom provedbe svih aktivnosti. Sastanak je bio izvrstan početak za predstavljanje projekta kako bi se osiguralo razumijevanje uloge partnera u projektu i dogovorilo početak zajedničkog rada.

U okviru Kick-off meetinga Učilište Ambitio je zajedno s partnerom održalo sastanak i s predstavnikom pridruženog partnera Essential Skills Program iz SAD-a na kojem je također predstavljen projekt i projektne aktivnosti te se razgovaralo o planiranju koraka u provedbi prve aktivnosti vezane uz razvoj interaktivnih radnih bilježnica za razvoj mekih vještina.

Suradnja s pridruženim partnerom Essential Skills Program omogućit će ciljnim skupinama razvoj 10 najtraženijih mekih vještina na tržištu rada putem online platforme Essential Skills Program, a interaktivne online bilježnice dodatno će omogućiti uvježbavanje primjene naučenih spoznaja o svakoj vještini. Na taj će se način pružiti inovativna mogućnost učenja i osnaživanje ciljnih skupina za uspješno zapošljavanje, promjenu karijere i osnaživanje u obrazovnom procesu.

Prosinac 2022. – Izrađen je logo projekta 

Prosinac 2022/siječanj 2023. – Izrađen je plakat projekta na hrvatskom,engleskom i nizozemskom jeziku.

27. 1. 2023. – Prvi online sastanak partnera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je prvi online sastanak partnera i koordinatora vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica. Na sastanku se razgovaralo o ciljevima Aktivnosti 1, osnovnim informacijama i idejama vezanim uz izradu radnih bilježnica te vremenski period koje je potreban za izradu. Ujedno je dogovoren sastanak partnera s trenerima – stručnjacima u području razvoja mekih vještina na kojem će se razgovarati o konkretnim koracima u procesu izrade te vremenskom planu rada.

8. 2. 2023. Drugi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je drugi online sastanak partnera i trenera – stručnih suradnika koji će izrađivati radne bilježnice. Svaki partner osigurao je svog stručnjaka u području razvoja mekih vještina s višegodišnjim iskustvom rada u tom području. Uvodni dio sastanka bio je rezerviran za upoznavanje s trenerima i njihovim iskustvima rada u području mekih vještina.

Nakon uvodnog dijela na sastanku se prezentirao projekt te se razgovaralo o ciljevima Aktivnosti 1, ključnim informacijama za izradu radnih bilježnica. Izrađivat će se 10 radnih bilježnica u digitalnom formatu za 10 mekih vještina. Radne bilježnice sadržavat će problemske zadatke iz stvarnih poslovnih i privatnih situacija te kraću teoriju u uvodnom dijelu koja se tiče pojedine vještine. Problemski zadatci bit će u tekstualnom, vizualnom i/ili audiovizualnom obliku uz angažman polaznika u nužnom istraživanju na internetu kako bi riješili zadani zadatak. Radne bilježnice bit će dodatni materijal za učenje uz korištenje platforme Essential Skills Program. Svaki partner i njegov trener izrađuje 5 radnih bilježnica na engleskom jeziku, a u konačnici sve radne bilježnice bit će na engleskom, hrvatskom i nizozemskom jeziku. Ujedno je predložen vremenski period koje je potreban za izradu svih radnih bilježnica, a koji će se po potrebi prilagođavati i biti u skladu s mogućnostima trenera. Neke radne bilježnice sadržavat će i zelenu dimenziju. Sudionici sastanka složili su se da je potrebno definirati izgled jedne radne bilježnice koja će biti predložak za izradu svih ostalih bilježnica. Do sljedećeg sastanka u veljači/ožujku 2023. treneri će dobiti predložak izgleda jedne radne bilježnice te će započeti svoj rad.  

15. 3. 2023. Treći online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je treći online sastanak partnera i trenera.

Na sastanku se razgovaralo o do sada provedenim aktivnostima.  Treneri su započeli svoj rad na izradi prve dvije radne bilježnice vezane uz učinkovitu komunikaciju i produktivnu suradnju. Ujedno su se koordinator i partner dogovorili na koji način će postaviti radne bilježnice u digitalni format. S obzirom na to da brojni online alati za izradu digitalnih sadržaja u potpunosti ne zadovoljavaju potrebe ovog projekta i ne osiguravaju održivost nakon projekta, usuglašeno je da će se radne bilježnice izraditi u SCORM formatu na Moodle platformi koordinatora po principu instrukcijskog dizajna. Po završetku projekta SCORM paketi se mogu transferirati na partnersku LMS platformu te će se time osigurati održivost i nastavak širenja projektnih rezultata. Na sastanku se razgovaralo i o draftu prve radne bilježnice vezane uz učinkovitu komunikaciju i na načinu diseminacije tijekom razvoja radnih bilježnica na društvenim mrežama (FB, Twitter, Linkedin, Instagram). 

30. 3. 2023. Četvrti online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je četvrti online sastanak partnera i trenera.

Na sastanku se razgovaralo o detaljima digitalnog formata radnih bilježnica. Analizirala se radna bilježnica vezana uz produktivnu suradnju i pitanja vezana uz pojedine zadatke koji će biti interaktivni. Ujedno se razgovaralo o okvirnom vremenskom planu rada za nadolazeće tjedne i mjesece.

Koordinator je izradio plan diseminacije na društvenim mrežama vezanim za osvještavanje javnosti o važnosti mekih vještina u privatnom i poslovnom okruženju te izvršio prvu diseminaciju na društvenoj mreži Facebook za meku vještinu Samosvijesnost. Partner će isti postupak napraviti do kraja mjeseca ožujka.

25. 4. 2023. – Predstavljanje projekta  na stručnom usavršavanju za nastavnike u obrazovanju odraslih Učilišta Ambitio

U okviru stručnog usavršavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih na temu „Učiti kako učiti”, prezentiran je projekt, ciljevi, ciljne skupine, aktivnosti te najavljeno obrazovanje u području mekih vještina koje će krenuti u okviru Ativnosti 2 na jesen, a u kojem mogu sudjelovati i nastavnici u obrazovanju odraslih. 

24. 5. 2023. – Peti online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je peti online sastanak partnera i trenera.

Na sastanku, osim članova projektnog tima, sudjelovali su kolege iz IT firme Cognita koji razvijaju radne bilježnice u SCORM formatu. Pokazana je draft verzija radne bilježnice „Ja sam učinkovit komunikator“ u SCORM formatu, koja je u tijeku izrade. Ujedno se razgovaralo o pojedinim detaljima koje je potrebno izmijeniti u pogledu izbora interaktivnosti i dizajna. 

31. 5. 2023. – Šesti online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je šesti online sastanak partnera i trenera.

Na sastanku, osim članova projektnog tima, sudjelovali su kolege iz IT firme Cognita koji razvijaju radne bilježnice u SCORM formatu. Saša Dumić je predstavio proces digitalne izrade radnih bilježnica u SCORM formatu te slikovno prikazao moguće interaktivnosti. Pokazana je radna bilježnica „Ja sam produktivan suradnik“ u SCORM formatu, koja je u tijeku izrade te „Ja sam učinkoviti komunikator“ koja je već gotova. Ujedno se razgovaralo o pojedinim detaljima koje je potrebno izmijeniti u pogledu izbora interaktivnosti, dizajna i video materijala.  

23. 6. 2023. – Sedmi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je sedmi online sastanak partnera i trenera.

Na sastanku se razgovaralo o napretku izrade radnih bilježnica u smislu što je do sada napravljeno, što je u tijeku izrade te što se još mora dovršiti do 31. kolovoza 2023. godine, kako bi sve zadaće u okviru Aktivnosti 1 bile završene u zadanome vremenskom roku.

30. 8. 2023. – Osmi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

Održan je posljednji osmi online sastanak partnera i trenera u Aktivnosti 1.

Na sastanku je utvrđeno da su sve digitalne radne bilježnice gotove i spremne za implementaciju treninga. Ujedno je utvrđeno da zadovoljavaju elemente interaktivnosti, vizualno su privlačne, sadrže zadatke i kraću teoriju te sadržavaju i neke zadatke vezane uz zelene vještine. IT kolege predstavile su i pojasnile izgled sučelja u LMS-u i način na koji će se obavljati proces upisa polaznika. Ovim sastankom završila je Aktivnost 1.

4. 9. 2023. – Prvi online sastanak partnera vezan uz Aktivnost 2 – implementacija treninga mekih vještina

Održan je prvi online sastanak partnera u Aktivnosti 2.

Na sastanku se razgovaralo o implementaciji teninga mekih vještina te  pripremnim koracima prije implementacije s naglaskom na organizaciju i marketinšku kampanju privlačenja polaznika.

17. 10. 2023. – Drugi online sastanak partnera vezan uz Aktivnost 2 – implementacija treninga mekih vještina

Održan je drugi online sastanak partnera  u Aktivnosti 2.

Na sastanku je utvrđeno da je većina planiranih aktivnosti u Aktivnosti 2 izvršena, a ostatak preostalih aktivnosti bit će dovršene u mjesecu studenom prije same implementacije treninga za ciljne skupine. Točan termin implementacije partneri će odrediti nakon 4. studenog 2023. godine kada završavaju prijave sudionika.

24. 10. 2023. – Predstavljanje projekta ustanovama za obrazovanje odraslih

Održano je online predstavljanje projekta na kojem su sudjelovali predstavnici ustanova za obrazovanje odraslih, predstavnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te djelatnici Učilišta Ambitio. U uvodnom dijelu ravnatelj Alen Stranjik pozdravio je sudionike te naglasio važnost mekih vještina u osobnom i profesionalnom životu. Potom je koordinatorica projekta Željka Ciler predstavila je projekt i projektne aktivnosti s naglaskom na sami trening mekih vještina. U tom kontekstu trenerica mekih vještina Ana Boban Lipić podijelila je iskustvo izrade digitalnih radnih bilježnica.

S obzirom na to da su jedna od ciljnih skupina implementacije treninga mekih vještina i nastavnici u obrazovanju odraslih, koordinatorica je ovom prigodom pozvala nastavnike na sudjelovanje u treningu kako bi se na taj način osnažili za nastavni proces u radu s odraslim polaznicima i doprinijeli svojem osobnom i profesionalnom razvoju.

8. 11. 2023. – Treći online sastanak partnera u Aktivnosti 2 – implementacija treninga mekih vještina

Održan je treći online sastanak partnera i pridruženog partnera ESP iz SAD-a. Na sastanku se razgovaralo o nadolazećem besplatnom treningu mekih vještina koji uključuje korištenje platforme CANVAS na kojoj se provodi ESP trening. U tu svrhu dogovoreno je s predstavnicama ESP proces registracije polaznika na CANVAS platformu e-učenja te detalji vezani uz korištenje platforme te upute polaznicima. Ujedno su pridruženom partneru predstavljenje radne bilježnice te je pozvan sudjelovati u treningu koristeći englesku verziju radnih bilježnica zajedno s američkim nastavnicima u obrazovanju odraslih sa kojima ESP ima suradnju čime će se osigurati dodana vrijednost projekta, odnosno vidljivost projekta izvan Europe. Na taj način će se također evaluirati trening te osnažiti nastavnike za osobni i profesionalni razvoj. Projektne aktivnosti idu prema planiranom vremenskom okviru te uskoro se kreće s implementacijom besplatnog treninga mekih vještina.

23. 11. 2023. – Uvodno predavanje u treningu mekih vještina

Trenerica mekih vještina Ana Boban Lipić održala je uvodno predavanje u treningu mekih vještina za prvu grupu polaznika treninga koji sudjeluju u treningu koristeći Essential Skills Program (ESP) i digitalne radne bilježnice. Na početku predavanja ravnatelj Alen Stranjik pozdravio je polaznike, a koordinatorica projekta Željka Ciler objasnila je polaznicima vremenski tijek provođenja treninga. Ta grupa polaznika prolazit će module mekih vještina u okviru ESP-a, a potom će prolaziti digitalne radne bilježnice. Trening će trajati do 25. veljače 2024. godine.  

29. 11. 2023. – testiran modul “Ja sam digitalno pismen” na LAB Croatia

U okviru radionice digitalnih vještina (LAB CROATIA)  pod nazivom Application and sharing of basic training models and motivation and teaching techniques in a virtual environment koja se provodila u okviru Erasmus+ projekta VET-Di.Ca.B., testiran je modul mekih vještina “Ja sam digitalno pismen” na engleskom jeziku.U U testiranju su sudjelovali partnerske organizacije iz Italije, Španjolske i Italije.

3. 1. 2024. – Drugo uvodno predavanje u treningu mekih vještina

Trenerica mekih vještina Ana Boban Lipić održala je drugo uvodno predavanje u treningu mekih vještina za drugu grupu polaznika treninga koji sudjeluju u treningu koristeći digitalne radne bilježnice na hrvatskom jeziku. Na početku predavanja ravnatelj Alen Stranjik pozdravio je polaznike, a koordinatorica projekta Željka Ciler objasnila je polaznicima vremenski tijek provođenja treninga te pokazala Moodle platformu e-učenja Učilišta Ambitio. Ta grupa polaznika prolazit će module mekih vještina na navedenoj platformi koristeći digitalne radne bilježnice. Trening će trajati do 25. veljače 2024. godine.  

9. 1. 2024. – Četvrti online sastanak partnera u Aktivnosti 2 – implementacija treninga mekih vještina

Održan je četvrti online sastanak partnera. Na sastanku se razgovaralo o implementaciji treninga koji je u tijeku. U trening mekih vještina uključeno je nekoliko dodatnih europskih polaznika iz partnerskih organizacija s kojima Učilište trenutno provodi druge Erasmus+ projekte. To će omogućiti diseminaciju projekta na europskoj razini te omogućiti povratne informacije za detaljniju analizu upješnosti.

15. 1. 2024. – Izrađen dizajn za digitalnu značku s metapodacima koji će biti sastavni dio potvrde o sudjelovanju koristeći QR kod

20. 2. 2024. – Predstavljanje projekta na sastanku Stručnog vijeća Učilišta Ambitio

U okviru sastanka Stručnog vijeća nastavnicima je prezentiran projekt, ciljevi, ciljne skupine, aktivnosti te dana informacija da je u tijeku implementacija besplatnog online treninga mekih vještina u kojem sudjeluju i nastavnici u obrazovanju odraslih. 

25. 2. 2024. – Završen besplatni online trening mekih vještina (23. 11. 2023. – 25. 2. 2024.)

Trening mekih vještina provodio se na putem dvije platforme e-učenja. 

Trening se provodio u dvije grupe polaznika. Jedna grupa od 25 polaznika prolazila je online trening putem platforme Canvas na koji se nalazi Essential Skills Program (ESP) na engleskom jeziku te putem platforme Moodle Učilišta Ambitio na kojoj se nalaze digitalne radne bilježnice na hrvatskom jeziku. Druga grupa od 56 polaznika prolazila digitalne radne bilježnice na platformi Moodle hrvatskom jeziku.

Početak treninga svake grupe obilježen je uvodnim online predavanjem trenerice mekih vještina, Ane Boban Lipić, prof. psihologije. Ukupno je educirano 81 polaznik. Po završetku treninga polaznici su dobili potvrdu o sudjelovanju i digitalnu značku.

Ovim treningom ciljne skupine osnažile su se u području mekih vještina za nove osobne i radne izazove te unaprijedile svoje digitalne vještine i znanje engleskog jezika.

S obzirom na to što su digitalne radne bilježnice izrađene na tri jezika na Moodle platformi, u treningu su dodatno sudjelovali i strani polaznici  iz Šanjolske, Bugarske, Grčke i Belgije – europskih suradničkih  organizacija na engleskom i nizozemskom jeziku s kojima Učilište Ambitio trenutno sudjeluje u implementaciji drugih Erasmus+ projekata. Na taj način Učilište Ambitio je ostvarilo vidljivost projekta u europskim okvirima jer će taj trening u budućnosti biti dostupan i europskim polaznicima. Ujedno je time ostvaren još veći broj polaznika u odnosu na ukupno educirane hrvatske polaznike.

12. 3. 2024. – Prvi sastanak Aktivnosti 3 – Analiza stečenih vještina za pojedinu ciljnu skupinu

Održan je prvi sastanak partnera u Aktivnosti 3. Partneri u toj aktivnosti trebaju izraditi analizu za sve tri ciljne skupine koje su prošle trening mekih vještina. Analiza bi trebala pokazati koliko su polaznici se osnažili u mekim vještinama, koliko su bili zadovoljni programom, nastavnikom, platformom i radnim bilježnicama te što bi se moglo poboljšati u cjelokupnom procesu učenja za buduću provedbu treninga.