5. 12. 2022.  Kick-off meeting

5. 12. 2022. Kick-off meeting – ESP

Prosinac 2022 – Logo projekta

Prosinac 2022/siječanj 2023. – Izrađen je plakat projekta na hrvatskom, engleskom i nizozemskom jeziku.

27. 1. 2023. – Prvi online sastanak partnera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

8. 2. 2023. Drugi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

15. 3. 2023. Treći online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

30. 3. 2023. Četvrti online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

25. 4. 2023. – Predstavljanje projekta  na stručnom usavršavanju za nastavnike u obrazovanju odraslih Učilišta Ambitio

24. 5. 2023. – Peti online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

31. 5. 2023. – Šesti online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

23. 6. 2023. – Sedmi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

30. 8. 2023. – Osmi online sastanak partnera i trenera vezan uz Aktivnost 1 – izrada radnih bilježnica

4. 9. 2023. – Prvi online sastanak partnera vezan uz Aktivnost 2 – implementacija treninga mekih vještina

17. 10. 2023. – Drugi online sastanak partnera vezan uz Aktivnost 2 – implementacija treninga meiih vještina

24. 10. 2023. – Predstavljanje projekta ustanovama za obrazovanje odraslih

8. 11. 2023. – Treći online sastanak partnera vezan uz Aktivnost 2 – implementacija treninga meiih vještina

23. 11. 2023. – Uvodno predavanje u treningu mekih vještina

29. 11. 2023. – testiran modul “Ja sam digitalno pismen” na LAB Croatia

3. 1. 2024. – Drugo uvodno predavanje u treningu mekih vještina

9. 1. 2024. – Četvrti online sastanak partnera u Aktivnosti 2 – implementacija treninga mekih vještina

15. 1. 2024. – Izrađen dizajn za digitalnu značku s metapodacima koji će biti sastavni dio potvrde o sudjelovanju koristeći QR kod

20. 2. 2024. – Predstavljanje projekta na sastanku Stručnog vijeća Učilišta Ambitio

12. 3. 2024. – Prvi sastanak Aktivnosti 3 – Analiza stečenih vještina za pojedinu ciljnu skupinu

26. travanj 2024 – Završni sastanak partnera