Online trening mekih vještina

Online trening mekih vještina uključivalo je 10 sljedećih modula mekih vještina na hrvatskom jeziku: Ja sam samosvjestan, Ja sam empatičan, Ja sam produktivan suradnik, Ja sam učinkovit komunikator, Ja sam inovativan, Ja sam učinkovit u rješavanju problema, Ja sam kulturno osviješten, Ja sam digitalno pismen, Ja sam otporan i Ja sam prilagodljiv. Trening se sastojao od teorijskog dijela sa zadatcima, a sudionici su uz pomoć različitih interaktivnih zadataka stjecali vještine koje će primijeniti u posobnom i profesionalnom životu.

Ishodi učenja

Ja sam samosvjestan

 • objasniti pojam samosvijesti
 • objasniti odnos samosvijesti i samopoštovanja
 • razlikovati vrste samosvijesti
 • razlikovati sastavnice samosvijesti
 • objasniti važnost samosvijesti u radnom okružju
 • navesti načine razvijanja samosvijesti
 • procijeniti različite aspekte vlastite samosvijesti.

Ja sam učinkovit u rješavanju problema

 • opisati problemsku situaciju
 • razlikovati dimenzije znanja važne za rješavanje problema
 • razlikovati strategije rješavanje problema
 • primijeniti strategije rješavanja problema
 • opisati korake rješavanja problema
 • primijeniti korake rješavanja problema
 • opisati prepreke u rješavanju problema
 • objasniti načine kako prevladati prepreke u rješavanju problema
 • procijeniti vlastitu vještinu rješavanja problema

Ja sam empatičan

 • objasniti pojam empatije
 • razlikovati empatiju i simpatiju
 • razlikovati empatične od neempatičnih poruka
 • objasniti važnost empatije u radnom okružju
 • opisati alate za poticanje empatije
 • procijeniti vlastitu empatiju.

Ja sam kulturno osviješten

 • objasniti kulturu i kulturni identitet
 • objasniti pojam kulturne osviještenosti
 • razlikovati komponente kulturne osviještenosti
 • objasniti važnost kulturnog odgovora u radnom okruženju
 • razlikovati načine razvijanja kulturne osviještenosti
 • objasniti važnost međukulturalne komunikacije u radnom okruženju
 • razlikovati kulturu niskog i visokog konteksta od kulture distance niske i visoke moći
 • razlikovati prepreke u međukulturalnoj komunikaciji
 • primijeniti strategije za međukulturnu komunikaciju.

Ja sam produktivan suradnik

 • objasniti aktivno slušanje i važnost aktivnog slušanja
 • primijeniti različite tehnike aktivnog slušanja
 • objasniti pojam učinkovite komunikacije i navesti sastavnice koje su važne
 • razlikovati vrste ponašanja
 • objasniti strategije rješavanja sukoba
 • primijeniti strategije rješavanja sukoba.

Ja sam digitalno pismen

 • objasniti pojam digitalne pismenosti i njezinu važnost na radnom mjestu
 • razlikovati digitalnu pismenost od digitalnih vještina
 • primijeniti savjete za online sigurnost
 • primijeniti zlatna pravila online bontona
 • razlikovati učinkovite tehnike za upravljanje vremenom
 • primijeniti digitalne alate za upravljanje vremenom
 • primijeniti alate za povećanje produktivnosti
 • primijeniti vještine za smanjenje digitalnih smetnji.

 Ja sam učinkovit komunikator

 • objasniti komunikacijski lanac
 • objasniti šumove u komunikaciji
 • usporediti verbalnu i neverbalnu komunikaciju
 • objasniti asertivnu komunikaciju
 • procijeniti svoju vještinu asertivne komunikacije
 • oblikovati ja-poruku.

Ja sam otporan

 • razlikovati ključne sastavnice otpornosti
 • objasniti pojam emocionalne regulacije
 • primijeniti strategije za učinkovito reguliranje svojih emocija
 • objasniti pojam samosuosjećanja
 • razlikovati tehnike za razvoj samosuosjećanja
 • objasniti pojam kognitivne prilagodljivosti
 • razlikovati strategije za razvoj kognitivne prilagodljivosti.

Ja sam inovativan

 • objasniti pojam kreativnosti
 • navesti osobine kreativnih osoba
 • opisati divergentno mišljenje
 • primijeniti divergentno mišljenje
 • objasniti pojam inovativnosti
 • objasniti odnos kreativnosti i inovativnosti te njihovu ulogu u poslovnom okruženju
 • opisati tehnike poticanja kreativnosti
 • primijeniti tehnike za poticanje kreativnosti

Ja sam prilagodljiv

 • objasniti pojam prilagodljivosti
 • razlikovati promjenjivi od fiksnog mentalnog sklopa
 • razlikovati korake djelovanja za prilagodljivost u privatnom i poslovnom životu
 • objasniti mindfulness
 • primijeniti mindfulness tehnike u privatnom i poslovnom životu
 • razlikovati mindfulness od vizualizacije
 • primijeniti tehnike vizualizacije za povećanje prilagodljivosti
 • razlikovati fleksibilnost od prilagodljivosti
 • primijeniti strategije za povećanje fleksibilnosti i prilagodljivosti.

Kriteriji za dobivanje značke:

Usvojiti znanja iz sadržaja deset online modula mekih vještina i uspješno završiti sve zadatke te poslušati online uvodno predavanje.

Datum izdavanja: 25. 2. 2024.

Izdavatelji značke: Učilište Ambitio / Stichting Exe-leren

Online trening mekih vještina proveden je u okviru Erasmus+ projekta “Osnaži me za posao!”, financiran iz Erasmus+ programa Europske unije.

Ove informacije ostvarene su uz financijsku potporu Europske komisije. One izražavaju isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

 

AMBITIO logo